Energiebesparing

Energie­besparing bedrijven

Is uw bedrijf verplicht om energie te besparen? Of is uw bedrijf voornemens om zuiniger met energie om te gaan? Om erachter te komen welke besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf van toepassing zijn, kunt u een energiebesparingsonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek worden alle besparingsmaatregelen onderzocht en doorgerekend. U ontvangt een overzichtelijk rapport met alle maatregelen, investeringen, terugverdientijden en opbrengsten.

Energiebesparing verplicht?

Of uw bedrijf wettelijk verplicht is om energie te besparen, hangt af van uw type bedrijf en locatie(s). Als uw bedrijf voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan bent u verplicht om een onderzoek of audit uit te (laten) voeren. Ekwadraat heeft een stroomschema opgesteld om u hiermee verder te helpen. 

* Dit geldt voor organisaties die volgens de Wet milieubeheer inrichtingen zijn. Controleer hier of u een inrichting bent. 

EED energie-audit

De EED energie-audit is een onderdeel van de Energy Efficiency Directive: een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. Zoals te zien is in bovenstaand stroomschema, zijn bepaalde organisaties verplicht tot het laten uitvoeren van een EED energie-audit. Bent u benieuwd of dit ook voor uw organisatie geldt? Lees dan verder.

 

Erkende maatregelen (EML)

Op de erkende maatregelenlijst (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Is uw organisatie verplicht om deze maatregelen uit te voeren? Leest u dan hier verder.

 

Energiebesparingsonderzoek (EBO)

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden gesteld om een energiebesparingsonderzoek (EBO) uit te (laten) voeren. Dit kan worden opgedragen door een toezichthouder van de omgevingsdienst of de gemeente. Ekwadraat kan het energiebesparingsonderzoek voor u uitvoeren. Ook als u hiertoe niet verplicht bent is het interessant om een EBO op te laten stellen. Het onderzoek helpt u namelijk om aanzienlijk op uw energiekosten te besparen.

 

Energiebesparing bedrijven

Arjon Wilpstra
Adviseur

Een betrouwbaar toekomstbestendig energiesysteem is, zoals zuurstof voor het hart; noodzakelijk voor de maatschappij waar wij onderdeel van zijn. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 543
awilpstra@ekwadraat.com