Erkende maatregelen

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden om een energiebesparingsonderzoek (EBO) uit te voeren. Dit energiebesparingsonderzoek verplicht u om bepaalde Erkende Maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De verplichting wordt opgedragen door een toezichthouder van de omgevingsdienst of de gemeente. Ekwadraat kan het onderzoek voor u uitvoeren, zodat u weet welke erkende maatregelen u door moet voeren.

Activiteitenbesluit: bent u verplicht?

Een energiebesparingsonderzoek uitvoeren is verplicht voor bedrijven met een groot stroom en/of gasverbruik. In het activiteitenbesluit zijn daarvoor criteria opgesteld. Via deze module kunt u beoordelen welke eisen uw bedrijf vanuit het activiteitenbesluit heeft. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 mgas zijn doorgaans verplicht. De Nederlandse overheid is sinds 2016 gaan controleren op naleving van het activiteitenbesluit. Dit kan resulteren in een verplichte uitvoering van een energiebesparingsonderzoek bij grote verbruikers. Voor kleine- en middelgrote verbruikers geldt dat als ze bepaalde erkende maatregelen nog niet hebben uitgevoerd, ze deze binnen een bepaalde termijn alsnog moeten uitvoeren. Ekwadraat kan hiervoor middels een snelle scan aangeven hoe u dit aanpakt en wat u te wachten staat.

Energiebesparingsonderzoek

Middels het energiebesparingsonderzoek wordt gekeken naar welke erkende maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) u als bedrijf uit moet voeren. In de EML staan maatregelen die zich doorgaans binnen vijf jaar terugverdienen. Door de maatregelen uit te voeren die op korte termijn al rendabel zijn, wordt energiebesparing financieel aantrekkelijk. Aan het einde van het onderzoek ontvangt u een uitgebreid maar overzichtelijk en to-the-point geschreven rapportage  met daarin de relevante besparingsopties. Bij de beschrijving van deze opties worden de bijbehorende investeringskosten en de opbrengkosten/terugverdientijden uiteengezet. Desgewenst kan Ekwadraat ook een plan van aanpak voor u opstellen.

Voor een aantal branches zijn branchespecifieke maatregelenlijsten opgesteld. Per 1 juli 2017 zijn dit de volgende branches: hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector, levensmiddelenindustrie, kantoren, gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie, metaalelektro en MKB-metaal en commerciële datacenters. Per 1 januari 2018 komen daar nog de volgende branches bij: drukkerijen, papier- en kartonverwerking, bedrijfshallen, bouwmaterialen, hout- en meubelindustrie, tankstations en wasstraten, verf- en inktindustrie en de detailhandel. 

Erkende Maatregelen QuickScan

Is er al een handhaver bij u langs geweest? Dan weet u welke aandachtspunten er zijn aan de hand van de EML. Ekwadraat kan als onafhankelijk adviesbureau deze lijst voor u vertalen naar een praktische aanpak. Wij geven aan welke maatregel u concreet moet nemen, wat de investering is en de terugverdientijd op basis van kentallen. Hierdoor weet u wat u daadwerkelijk te wachten staat en waar u een offerte voor op moet vragen. Deze Erkende Maatregelen QuickScan uitvoeren kan snel en op korte termijn.

Energiebesparing

Niels Olivier
Adviseur

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond help ik u graag om de beste oplossing te vinden voor uw energievraagstuk.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 583
n.olivier@ekwadraat.com