RNES Garantieregeling

Bij het boren naar aardwarmte zijn veel risico’s. Als een boring minder oplevert dan verwacht, dan kan dit financieel grote gevolgen hebben. Daarom heeft het ministerie de Regeling Nationale EZ Subsidies (RNES aardwarmte) in het leven geroepen. De RNES verzekert uw bedrijf tegen de financiële risico's van een misboring. De regeling blijft tot 2022 van kracht.

Budget

Op 15 mei gaat de zesde openstelling voor de RNES-regeling van start. Voor deze openstelling is €33.150.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget is verdeeld over de verschillende categorieën:


Aanvragen

De RNES kan vanaf 15 mei 2017 tot en met 29 september 2017 17:00 uur worden aangevraagd. In tegenstelling tot de laatste openstelling is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd. Daarnaast zijn de inhoudspagina van het geologische onderzoeksrapport en de grens tussen reguliere en diepe projecten gelijkgetrokken met de SDE+ subsidie. De grens is gesteld op 3.500 meter.

Voor de aanvraag dient een aanvraagformulier ingeleverd te worden met een aantal bijlagen. De bijlagen zijn: een projectplan, geologisch onderzoek en begroting. Na de subsidieverlening moet binnen 12 maanden worden gestart met het project.

Ekwadraat kan u begeleiden in het aanvragen van de RNES-garantieregeling. We kunnen voor u een projectplan en de begroting opstellen en u begeleiden bij het geologisch onderzoek. Neem contact op met onderstaand adviseur.

De tuinbouw vraagt om
innovatieve oplossingen

Adri Kuyper
Adviseur Tuinbouw

Mijn passie is om geothermie als duurzame energiebron breed toegepast te krijgen in zowel de glastuinbouw, woningbouw met warmtenetten als de zuivelindustrie.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 511
akuyper@ekwadraat.com