Geothermie

SDE+ geothermie

De SDE+ subsidie stimuleert het winnen van warmte vanaf een diepte van 500 meter. Daarnaast is het mogelijk subsidie aan te vragen op de productie van elektriciteit uit deze aardwarmte. RVO maakt onderscheid tussen aardwarmte tot een diepte van 3.500 meter en projecten die dieper boren.

Het vermogen van de aardwarmtebron moet onderbouwd worden met een geologisch onderzoeksrapport inclusief een Doublet Calc berekening. Dit onderzoek en deze berekening worden door TNO beoordeeld. Uiteindelijk wordt subsidie verstrekt op de zogeheten P50 waarde. Vanaf 2016 is het ook mogelijk om gebruik te maken van bestaande olie- en gasputten. 

Een uitgebreide beschrijving van de SDE+ subsidie kunt u hier vinden.

Derde put bij een bestaand project
Heeft u een bestaande aardwarmteproject en wilt u het vermogen vergroten door een derde put te boren, dan is het mogelijk om een SDE+ aanvraag in te dienen. De beschikking wordt gekoppeld aan het bestaande project. De bestaande beschikking dient eerst vol gemaakt te worden. Het overschot aan warmteproductie wordt binnen de uitbreidingsbeschikking vergoed.

Warmte en gecombineerde opwekking
Voor aardwarmte tot een diepte van 3.500 meter is, doordat de warmte veelal wordt ingezet in de glastuinbouw, een beperkt aantal vollasturen subsidiabel. Voor aardwarmte op grotere diepte is een hoger aantal vollasturen subsidiabel. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de warmte bijna jaarrond kan worden afgezet.

Bij gecombineerde opwekking wordt de onttrokken aardwarmte (deels) ingezet voor de productie van elektriciteit. Dit kan al vanaf temperaturen van 70 °C Celsius. Binnen de SDE+ is het ook toegestaan om de elektriciteit alleen zomers op te wekken op de momenten dat er verminderde warmtevraag is.

Bij gecombineerde opwekking zijn de subsidietarieven aanzienlijk hoger. Dit komt doordat de technologie relatief nieuw en duur is.

Na beschikking
Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Lees hier verder welke acties u wanneer moet ondernemen. 

Rik Heijman
Adviseur SDE

088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com
Martin Hagen
Adviseur SDE

088-4000541
mhagen@ekwadraat.com