Kennisbank

Vitens zet in op zon

Project:
Vitens zet in op zon

Vitens heeft een droom: iedereen moet over drinkwater van topkwaliteit kunnen beschikken. Door te investeren in duurzaamheid en innovatie zorgt Vitens ervoor dat ook in de toekomst de continuïteit van betrouwbaar drinkwater in goede handen is. Een van deze investeringen is om zes locaties te voorzien van zonnestroom middels PV-panelen op daken en op de grond. Ekwadraat helpt Vitens hun droom waar te maken en ondersteunt bij deze verduurzaming van hun locaties.

Oplossing

Ekwadraat adviseert Vitens in de noodzakelijke stappen in het aanbestedingsproces hiervoor. Begeleiding wordt geboden bij o.a. het maken van schetsontwerpen, het geven van advies over aansluiting op de energie-infrastrucuur van Vitens, vergunningaanvraag , het opstellen van een Programma van Eisen alsmede advies bij selectie en gunning. Medio 2017 zullen de zonnepanelen in werking zijn en 1% (circa. 335 huishoudens) van het energieverbruik van Vitens opwekken. Hiermee zet Vitens een stap om haar energiegebruik te verduurzamen en hun droom waar te maken. 

Afbeelding

Pieter Vlaar
Clustermanager duurzame energie

0682118956