Nieuws

Definitieve correctiebedragen 2016 bekend

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen bekend gemaakt over het jaar 2016. U kunt vanaf nu berekenen op basis van welk subsidiebedrag u wordt afgerekend. In de periode van april tot en met juli worden de eindafrekeningen over 2016 door RVO verstuurd. De ervaring leert dat voor projecten zonder rapportageverplichtingen de eindafrekening spoedig zal volgen. Biomassaprojecten en warmteprojecten volgen in de regel later. Een en ander is afhankelijk van de doorlooptijd bij CertiQ en Vertogas.

De definitieve correctiebedragen

In de bijlage zijn de tabellen weergegeven voor de meeste categorieën. U kunt zien of u meer of minder subsidie ontvangt door te kijken naar de juiste tabel. In de kolom ‘Voorlopig 2016’ staat het correctiebedrag waarop uw huidig voorschot is berekend. In de kolom ‘Definitief 2016’ zijn de definitieve correctiebedragen weergegeven. De kolom ‘Voorlopig 2017’ is opgenomen zodat u de huidige correctiebedrag kan vergelijken.

Wat is het correctiebedrag?

Sinds de invoering van de SDE en de SDE+ maakt de overheid gebruik van een onrendabele top subsidie. Dit betekent dat het verschil tussen de kostprijs van de geproduceerde duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) en de marktprijs wordt vergoed. Als de gasprijs en/of de elektriciteitsprijs stijgt, betekent dit dat u minder subsidie van de overheid ontvangt. Als de energieprijs daalt, dan ontvangt u meer subsidie van de overheid.

De basisprijs is voor veel categorieën bereikt

Voor iedere productiecategorie wordt naast het SDE-bedrag ook een basisprijs afgesproken. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs, dan is de maximale subsidie bereikt. Daalt het correctiebedrag(marktprijs) onder de basisprijs, dan ontvangt u geen hogere vergoeding. Dit is in onderstaande figuur in het jaar 5 en 6 weergegeven.

SDE+ 2016

Voor veel categorieën is de basisprijs al enige tijd behaald. Dit valt op als uw correctiebedrag hoger uitvalt dan de correctiebedragen van andere jaren. De basisprijs is opgenomen in uw beschikking.

Heeft u vragen over de correctiebedragen, neem dan contact met ons op.

Bijlage:

Definitieve correctiebedragen 2016

Afscheid Adri Kuyper
Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

Lees meer
Update Erkende Maatregelen

Lees meer
RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

Lees meer
€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

Lees meer