Nieuws

SDE+ voorjaar 2017: € 7,1 miljard aan nieuwe projecten

Minister Kamp heeft op 5 april bekend gemaakt dat de SDE+ in het voorjaar van 2017 net als voorgaande openstellingen is overtekend. In totaal is er met 4.673 aanvragen een budget van € 7,1 miljard geclaimd. Het beschikbare budget van € 6 miljard is pas in fase 3 overtekend waarbij projecten tot en met 11,0 cent in ieder geval beoordeeld worden. Op welk basisbedrag de € 6 miljard is overtekend is niet bekend gemaakt. Ook kunnen projecten nog afvallen door onvolledigheid of doordat de aanvraag onvoldoende onderbouwd is. De minister verwacht niet dat de beoordeling van alle projecten vóór 1 juli kan worden afgerond.

Verloop openstelling SDE+ voorjaarsronde 2017, uit: Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

Bron: Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

In bovenstaande afbeelding is het verloop van de aanvragen per fase weergegeven. Op dit moment is er nog geen gedetailleerde informatie over de aanvragen per aanvraagbedrag.

In fase 1 zijn 301 projecten ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 1,4 miljard. De meeste projecten (185 aanvragen) zijn gebaseerd op Zon-PV. De minister geeft aan dat het budget met name is geclaimd door Wind op Land (64 aanvragen) en Geothermie (4 aanvragen).

In fase 2 zijn bijna 2.700 aanvragen ingediend met een claim van bijna € 4,4 miljard. Wederom veel Zon-PV aanvragen (ruim 2.600). Het budget in de tweede fase is met name door Zon-PV en Wind in meer aangevraagd.

In de 3e fase zijn nog eens 1.700 aanvragen ingediend voor ruim € 1,3 miljard door met name Zon-PV en biomassavergassing.

aangevraagde subsdie per productgroep, uit:Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

Bron: Kamerbrief minister Kamp 5 april 2017

In bovenstaande tabel zijn het aantal aanvragen, het aangevraagd budget en het aangevraagde vermogen per categorie weergegeven. Met name Zon-PV zal een groot deel van het beschikbare budget ontvangen.

In het najaar van 2017 is wederom € 6 miljard aan SDE+ subsidie beschikbaar. Ekwadraat helpt u graag bij het onderzoeken of SDE+ subsidie voor uw bedrijf interessant is en kan u volledig begeleiden bij de aanvraag. Heeft u vragen over de mogelijkheden van SDE+ voor uw bedrijf, neemt u dan contact op met onze adviseur Rik Heijman.

 

Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer
Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

Lees meer
Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Lees meer