Nieuws

Bouwbedrijf Lont verbindt zich aan Nul op de Meter concept

Bouwbedrijf Lont heeft zich gecommitteerd aan het Nul op de Meter-concept ontwikkeld door Ekwadraat. Dit concept biedt huiseigenaren de mogelijkheid om tegen marktconforme kosten energiebesparende en duurzame maatregelen in hun woningen te verwezenlijken. 

Vanuit een lokale stichting Nul op de Meter trekken bewoners als energiecoach de wijk in. Door een professionele partij worden de bewoners opgeleid om als energiecoach buurtbewoners te adviseren over energiebesparende maatregelen. Uniek aan het concept is dat het beoogt de lokale economie te stimuleren, door te werken met lokale uitvoeringspartijen en een deel van het geïnvesteerde geld weer terug te laten vloeien in de wijk. In het concept staat centraal dat bewoners lagere woonlasten krijgen en een hoger comfort en in de toekomst een meer leefbare omgeving.

Bouwbedrijf Lont heeft zich als bouwpartner gecommitteerd aan de stichting Nul op de Meter voor de wijken in Friesland. "We zien een grote opgaaf in het verduurzamen van de bestaande woningbouw, door deze samenwerking met Ekwadraat kunnen we aan de voorzijde en tijdens de uitvoering slagvaardig de bewoners helpen bij hun ambities.", zegt directeur Jetze Lont. Bouwbedrijf Lont werkt binnen het project samen met Koninklijke Damstra Installatietechniek. Binnenkort gaat de eerste wijk in Friesland van start met het Nul op de Meter-concept. De ambitie binnen deze wijk is om in vijf jaar vierhonderd woningen in de wijk te verduurzamen. 

Tender mono-mest SDE+ opent op 27 juni
Circulair bouwen als norm bij ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden

Lees meer
EHG-regeling glastuinbouw verlengd tot 2022

Lees meer
Ekwadraat zet zich in voor een kenniscentrum geothermie

Lees meer
SDE+ geothermie aanvragen najaar 2017 lijkt onhaalbaar

Lees meer