Nieuws

Ekwadraat zet zich in voor een kenniscentrum geothermie

Ekwadraat zet zich in voor het ontwikkelen van een digitaal kenniscentrum voor geothermie. Door dit online platform hoopt Ekwadraat een antwoord te bieden op vragen die spelen bij deze relatief nieuwe vorm van duurzame energie. Daarnaast zal het platform ook een plek zijn om alle lopende projecten terug te vinden, waarbij deze projecten samen kunnen werken aan verbeterde oplossingen en technieken. Vanuit de samenwerking binnen het platform worden bijeenkomsten en excursies georganiseerd waardoor synergie ontstaat.

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is in Nederland een relatief nieuwe vorm van duurzame energieproductie. Door boringen uit te voeren naar watervoerende lagen tot 4 kilometer diepte kan warm grondwater worden opgepompt. Dit warme water kan worden gebruikt voor de verwarming van kantoren, kassen en ook hele wijken of steden. Het afgekoelde water wordt teruggepompt om weer op te warmen.

Doordat deze techniek nog relatief onbekend is en wordt vergeleken met de olie- en gasboring, is er ten onrechte veel weerstand tegen geothermie. Door te informeren, openlijk te communiceren en de voortgang van projecten inzichtelijk te maken hoopt Ekwadraat een bijdrage te kunnen leveren aan een positief imago en de acceptatie van geothermie.

Het platform is nog in ontwikkeling. Door middel van investeerders en samenwerkingen heeft het platform een niet commercieel doel en kan het op een objectieve manier geothermie onder de aandacht te brengen, waardoor ook deze veilige techniek kan bijdragen aan het verduurzamen van de wereld.

Innovatieve biopelletproductie bespaart 37 miljoen m³ aardgas
Energiedag Afsluitdijk 23 maart 2018

Lees meer
Douwe Faber laat leerlingen CBS de Sprankel kennismaken met duurzame energie

Lees meer
Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Lees meer
Bewoners gemeente De Fryske Marren actief aan de slag met het monitoren van hun energieverbruik

Lees meer