Nieuws

Ekwadraat zet zich in voor een kenniscentrum geothermie

Ekwadraat zet zich in voor het ontwikkelen van een digitaal kenniscentrum voor geothermie. Door dit online platform hoopt Ekwadraat een antwoord te bieden op vragen die spelen bij deze relatief nieuwe vorm van duurzame energie. Daarnaast zal het platform ook een plek zijn om alle lopende projecten terug te vinden, waarbij deze projecten samen kunnen werken aan verbeterde oplossingen en technieken. Vanuit de samenwerking binnen het platform worden bijeenkomsten en excursies georganiseerd waardoor synergie ontstaat.

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is in Nederland een relatief nieuwe vorm van duurzame energieproductie. Door boringen uit te voeren naar watervoerende lagen tot 4 kilometer diepte kan warm grondwater worden opgepompt. Dit warme water kan worden gebruikt voor de verwarming van kantoren, kassen en ook hele wijken of steden. Het afgekoelde water wordt teruggepompt om weer op te warmen.

Doordat deze techniek nog relatief onbekend is en wordt vergeleken met de olie- en gasboring, is er ten onrechte veel weerstand tegen geothermie. Door te informeren, openlijk te communiceren en de voortgang van projecten inzichtelijk te maken hoopt Ekwadraat een bijdrage te kunnen leveren aan een positief imago en de acceptatie van geothermie.

Het platform is nog in ontwikkeling. Door middel van investeerders en samenwerkingen heeft het platform een niet commercieel doel en kan het op een objectieve manier geothermie onder de aandacht te brengen, waardoor ook deze veilige techniek kan bijdragen aan het verduurzamen van de wereld.

Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer
Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

Lees meer
Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Lees meer