Nieuws

EHG-regeling glastuinbouw verlengd tot 2022

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken wil de EHG-regeling, opvolger van de IRE-regeling, verlengen tot 2022. Deze investeringssubsidie voor glastuinbouw zou dit jaar in juli aflopen maar in de evaluatie van dit voorjaar is het nut van de regeling aangetoond.

Onverwachte verlenging

In eerste instantie leek er van een verlenging geen sprake te zijn. Uit de evaluatie bleek dat de regeling niet de doorslaggevende reden was voor tuinders om besparende maatregelen te nemen. De staatssecretaris benoemde dat de maatregelen niet meer specifiek hoeven te worden ondersteund omdat het rendement van de maatregelen hoog genoeg is. Omdat de regeling wel bijdraagt aan de gestelde doelen is er toch sprake van een verlenging tot juli 2022. 61% van de glastuinbouwondernemers die geen gebruik van de subsidiemodule hebben kunnen maken, hebben ook geen investering gedaan die valt binnen de regeling. Daarbij heeft 15% van de gebruikers van deze subsidie geïnvesteerd in zaken die niet in de lijst technieken - die gelden binnen de regeling - zijn opgenomen.

Zelfde regeling, andere namen

De EHG-regeling is een vervolg op de IRE-regeling. De subsidieregeling Investering in Energiebesparing (IRE) is in 2007 voor het eerst opengesteld. In 2013 is de IRE opgegaan in de IMM en in 2016 is de IMM opgegaan in de EHG. Deze investeringssubsidie stimuleert een beperkte lijst technieken voor energiebesparing in de glastuinbouw. De regeling is onderdeel van het meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020. Met deze meerjarenafspraak hoopt het rijk alle nieuwe kassen netto energie neutraal te krijgen en het energieverbruik van bestaande kassen fors te verminderen. De maatregelen die onder de regeling vallen zijn voornamelijk gericht op innovatie, praktijkintroductie en stimulering van bredere invoering van energiebesparende technieken. Het hoofddoel is de glastuinbouw minder afhankelijk te maken van fossiele brandstof. Vanuit de regeling is tussen 2007 en medio 2015 is al voor circa €50 miljoen geïnvesteerd in energiebesparing in de glastuinbouw.

Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht
Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Lees meer
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Lees meer
Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

Lees meer
Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Lees meer