Nieuws

Tender mono-mest SDE+ opent op 27 juni

De tenderregeling mono-mestvergisting SDE+ opent op 27 juni, in tegenstelling tot eerdere berichten dat deze op 13 juni opengesteld zou worden! Als u hiervan gebruik wilt maken dient u snel stappen te ondernemen in de voorbereiding van de aanvraag. Ekwadraat kan u begeleiden naar het indienen van een succesvolle aanvraag.

De waarde van de tender

De aanvraag van SDE+ subsidie voor mono-mestvergisting leidt, tijdens de reguliere SDE+ openstelling, vaak niet tot een beschikking. Dit komt doordat het aan te vragen subsidiebedrag voor mono-mestvergisting hoger ligt dan voor andere technieken binnen de regeling. Daarom is er een aparte tender ingericht. We willen u graag informeren over de hoofdlijnen van de tender voor mono-mestvergisting.

Aanvragen tender mono-mestvergisting

Er zijn een aantal eisen gesteld aan de projecten waarvoor de tender aan te vragen is. Een tender is aan te vragen voor:

  • WKK of hernieuwbaar gas.
  • Vergisting van 100% dierlijk mest (geen 95%).
  • Maximaal €0,125 per kWh voor WKK, tot 400 kW.
  • Maximaal €0,088 per kWh voor hernieuwbaar gas, tot 40Nm3 /uur. Hiervoor geldt een aansluitplicht door de netbeheerder.
  • Vergisters waarvan de locatie bekend is en een vergunning verleend is – reguliere SDE+ aanvraag.
  • Vergisters waarvan de locatie bekend is, maar de vergunning nog niet verleend.
  • Installaties waarvan de locatie onbekend is en de vergunning nog niet verleend.

Elk van de situaties kent verschillende eisen aan de aanvraag in de vorm van extra bijlagen en voorwaarden. Rangschikking vindt plaats op basis van het ingediende tenderbedrag. De aanvraag dient te worden gedaan via het E-loket.

Openstelling en budget

De openstelling van de tender is maar kort. Het E-loket opent op 27 juni om 9:00 uur en sluit op 13 juli om 17:00 uur. Voor de aanvraag is een E-herkenningsmiddel noodzakelijk. Alleen volledige aanvragen binnen de openstelling worden in behandeling genomen. Voor de tender is € 150 miljoen beschikbaar.

Hulp bij aanvragen

Ekwadraat heeft jarenlange ervaring met vergistingsinstallaties en het aanvragen van SDE+ subsidies. Hierdoor kan Ekwadraat voor een succesvolle aanvraag voor u voorbereiden en u begeleiden bij vragen die u hebt op het gebied van uw mono-mestvergister. Neem nu contact op met uw adviseur mono-mestvergisting, Hendrik van Houten.

Tender mono-mest SDE+ opent op 27 juni
Circulair bouwen als norm bij ontwikkelingen op Energiecampus Leeuwarden

Lees meer
EHG-regeling glastuinbouw verlengd tot 2022

Lees meer
Ekwadraat zet zich in voor een kenniscentrum geothermie

Lees meer
SDE+ geothermie aanvragen najaar 2017 lijkt onhaalbaar

Lees meer