Nieuws

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst per 1 juli

Per 1 juli geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit. Aan de zeven branches waarvoor al een een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn vijf branches toegevoegd. Daarnaast zijn er voor de bestaande branches aanvullende maatregelen toegevoegd. Dit is op 7 juni door middel van de wijzigingsregeling activiteitenregeling bijlage 10 gepubliceerd. 

Nieuwe branches

Per 1 juli 2017 is er voor vijf nieuwe branches een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht. Dit zijn de volgende branches:

  • Hotels en restaurants;
  • Sport en recreatie;
  • Mobiliteitsbranche;
  • Agrarische Sector;
  • Levensmiddelenindustrie.

Voor de branches kantoren, gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie, metaalelektro en MKB-metaal en commerciële datacenters zijn er sinds 1 december 2016 al branchespecifieke Erkende Maatregelenlijsten. De Erkende Maatregelenlijst geeft concreet aan op welke punten bedrijven moet letten om energie te besparen en hebben met name betrekking op gebouwgebonden energiegebruik, zoals verlichting, ventilatie en isolatie. Daarnaast zijn er bedrijfstak-specifieke maatregelen opgenomen.

Extra aanvulling januari 2018

Per 1 januari 2018 komt er een branchespecifieke Erkende Maatregelenlijst voor nog eens 8 branches, namelijk: drukkerijen, papier- en kartonverwerking, bedrijfshallen, bouwmaterialen, hout- en meubelindustrie, tankstations en wasstraten, verf- en inktindustrie en de detailhandel. Energiezorg is een van de maatregelen die op deze datum wordt toegevoegd en zal voor alle bedrijfstakken gaan gelden. 

 
Afscheid Adri Kuyper
Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

Lees meer
Update Erkende Maatregelen

Lees meer
RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

Lees meer
€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

Lees meer