Nieuws

Ekwadraat tekent Green Deal UDG

Ekwadraat is een van de ondertekenaars van de recent getekende Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG). De Green Deal is een samenwerking van de Rijksoverheid met EBN, TNO en acht Consortia. Deze consortia zijn projectpartijen uit de regio’s Heerenveen, Leeuwarden, GOUD, Renkum, Oost Brabant, Schiedam en Haven Rotterdam. Ekwadraat is mede ondertekenaar van het consartia Heerenveen. Ekwadraat is ook betrokken bij de ontwikkelingen van de consortia in Leeuwarden en Schiedam. 

Green Deal Ultra Diepe Geothermie

Partijen werken samen om de kennis over en voor Ultra Diepe Geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken ten behoeve van het verduurzamen van de hoge temperatuur warmtevoorziening. Op basis van de acties die in het kader van deze Green Deal worden uitgevoerd, in het bijzonder het gezamenlijke exploratie-werkprogramma, is het streven van partijen om voor 2020 de realisatie van één of meer pilotprojecten met Ultra Diepe Geothermie mogelijk te maken. De realisatie van één of meer pilotprojecten moet bijdragen aan het behalen van de ambities van het Energieakkoord en moet inzicht geven in het perspectief op de verdere geologische en technologische risicoreductie voor en kostenefficiënte ontwikkeling van Ultra Diepe Geothermie in Nederland.

Ultra Diepe Geothermie

Voor de verduurzaming van de hogere temperatuur warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen. Gebruikelijker in Nederland zijn geothermieprojecten die boren tot maximaal 3.500 meter. Ultra Diepe Geothermie is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In potentie zou mogelijk 30% van de industriële warmtevraag kunnen worden voorzien door Ultra Diepe Geothermie.

Green Deal

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel. In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen.

€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV
Ekwadraat weer in te schakelen voor gaslekdetectie

Lees meer
SDE+ najaar 2017 ruim overtekend

Lees meer
Ekwadraat doet mee aan Elfwegenproloog

Lees meer
Ekwadraat en Greenchoice verlengen contract

Lees meer