Nieuws

SDE+ 2017 najaarsronde

De SDE+ 2017 najaarsronde is geopend van 3 tot 26 oktober 2017 en heeft een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van de openstelling in de voorjaarsronde zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd op het gebied van Zon-PV. In onderstaande tabel ziet u de openstelling per fase.

 

Zon-PV

Het basisbedrag voor aanvragen in de categorie zon-PV is naar aanleiding van nieuwe inzichten verlaagd van €0,125/kWh naar € 0,117/kWh. Voor zon-PV zijn snelle kostendalingen en toename van de schaalgrootte van projecten te zien. Daarnaast moeten zon-PV projecten kleiner dan 1 MW binnen anderhalf jaar in productie zijn. Eerder was dit 3 jaar.

Motie kleinschalige windmolens

Op 13 december jl. heeft de kamer een motie aangenomen betreft kleinschalige windmolens. In de motie werd de kamer verzocht windmolens met een masthoogte lager dan 60 meter beter financieel haalbaar te maken. Op basis van een onderzoek van ECN waarin randvoorwaarden en kosten zijn genoemd is besloten geen aanvullende categorie in de SDE+ voor lagere turbines open te stellen met een hoger basisbedrag.

 
Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend
Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

Lees meer
Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Lees meer
Innovatieve biopelletproductie bespaart 37 miljoen m³ aardgas

Lees meer
Energiedag Afsluitdijk 23 maart 2018

Lees meer