Nieuws

SDE+ 2017 najaarsronde

De SDE+ 2017 najaarsronde is geopend van 3 tot 26 oktober 2017 en heeft een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van de openstelling in de voorjaarsronde zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd op het gebied van Zon-PV. In onderstaande tabel ziet u de openstelling per fase.

 

Zon-PV

Het basisbedrag voor aanvragen in de categorie zon-PV is naar aanleiding van nieuwe inzichten verlaagd van €0,125/kWh naar € 0,117/kWh. Voor zon-PV zijn snelle kostendalingen en toename van de schaalgrootte van projecten te zien. Daarnaast moeten zon-PV projecten kleiner dan 1 MW binnen anderhalf jaar in productie zijn. Eerder was dit 3 jaar.

Motie kleinschalige windmolens

Op 13 december jl. heeft de kamer een motie aangenomen betreft kleinschalige windmolens. In de motie werd de kamer verzocht windmolens met een masthoogte lager dan 60 meter beter financieel haalbaar te maken. Op basis van een onderzoek van ECN waarin randvoorwaarden en kosten zijn genoemd is besloten geen aanvullende categorie in de SDE+ voor lagere turbines open te stellen met een hoger basisbedrag.

 
€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV
Ekwadraat weer in te schakelen voor gaslekdetectie

Lees meer
SDE+ najaar 2017 ruim overtekend

Lees meer
Ekwadraat doet mee aan Elfwegenproloog

Lees meer
Ekwadraat en Greenchoice verlengen contract

Lees meer