Actuele subsidiebedragen

In de SDE+ 2017 zijn 3 fases opgenomen waarbij iedere fase 2 cent/kWh hoger ligt. De fases lopen op van 9 cent/kWh naar maximaal 13 cent/kWh.

In onderstaande tabel zijn de fases en bijbehorende maximum bedragen weergegeven van de SDE+ subsidie 2017. De SDE+ subsidie 2017 wordt twee keer opengesteld. Eén keer in maart en één keer in september/oktober. Elke ronde is een budget beschikbaar van € 6 miljard.

Voor een totaaloverzicht van de basisbedragen, vollasturen en correctiebedragen per categorie kunt u bijgevoegde tabellen gebruiken.

De juiste bedragen vindt u op de volgende manier:

  • U zoekt eerst de juiste tabel op (vergisting, geothermie, biomassa, zon, wind en water);
  • Voor vergisting van biomassa zijn op de eerste pagina 3 aparte tabellen weergegeven;
  • Zoek in de tabel de juiste categorie op en volg de rij naar rechts;
  • Allereerst ziet u het maximum aantal vollasturen dat bij uw categorie hoort;
  • Vervolgens treft u in de kolom waarin uw fase is ingedeeld het maximum subsidiebedrag(basisbedrag) waarvoor u aan kunt vragen;
  • U kunt ook in een eerdere fase voor een lager bedrag aanvragen. Dit bedrag mag u op 0,1 cent/kWh nauwkeurig bepalen;
  • In de kolom ‘Correctiebedrag’ treft u de huidige marktprijs aan die de overheid in mindering brengt op het basisbedrag;
  • De kolom ‘Basisprijs’ geeft de laagste marktprijs aan waarvoor de overheid het verschil tussen kostprijs en marktprijs nog dekt;
  • De laatste kolom is het subsidiebedrag uit de SDE+ 2016 weergegeven. Hiermee kunt u vergelijken of het bedrag hoger of lager is geworden.

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com