Zonne-energie

De zon is een voor menselijke begrippen onuitputtelijke bron van energie. Deze energie is te benutten voor het opwekken van elektriciteit en warmte. De Nederlandse overheid stimuleert de productie van elektriciteit en warmte op verschillende manieren.

Voor particulieren en kleinzakelijke aansluitingen is het mogelijk gebruik te maken van de salderingsregeling. Voor de grotere projecten is het mogelijk om SDE+ aan te vragen. De grens tussen salderen en het in aanmerking komen voor SDE+ ligt op een aansluitcapaciteit van 3x80 Ampère. Pas wanneer uw aansluiting groter is dan 3x80 Ampère, komt u in aanmerking voor SDE+, u mag dan de salderingsregeling niet meer toepassen.

Voor de productie van hernieuwbare warmte is het enkel mogelijk gebruik te maken van SDE-subsidie. Echter geldt hierbij ook een minimale grootte van 200 m².

SDE+

De SDE+ stimuleert de productie van zonne-energie voor grotere bedrijven. Met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère komt u in aanmerking. De SDE+ keert 15 jaar lang subsidie uit. Lees verder voor de mogelijkheden die de SDE+ voor u heeft.

Alles over SDE bij zon

Vergunningen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een gebouw (waarmee ze feitelijk onderdeel worden van het gebouw, geen monument zijnde) is het niet nodig een omgevings­vergunning bouwen aan te vragen. Indien het gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat of het is een gemeentelijk of rijksmonumenten is er mogelijk wel een omgevingsvergunning noodzakelijk. Zonnepanelen geplaatst op een ander bouwwerk en op het land hebben wel een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

Alles over vergunningen bij zon

Salderen

Heeft u een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van 3x80 Ampère of kleiner en bent u ook niet voornemens de aansluiting te vergroten, dan kunt u geen SDE+ subsidie aanvragen. Juist hiervoor heeft de minister een fiscale maatregel in het leven geroepen: salderen!

Alles over salderen

Zonneweides

Wanneer u voornemens bent een zonneweide te ontwikkelen zijn er meerdere zaken waar u rekening mee moet houden. Uiteraard komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie waarmee de productie van de duurzame elektriciteit voor een periode van 15 jaar lang gesubsidieerd wordt. 

Alles over zonneweides

Postcoderoosregeling

De regeling verlaagd tarief, beter bekend als de postcoderoos regeling, is een regeling die is ingesteld om lokale opwek van duurzame energie van de grond te krijgen. 

Alles over de postcoderoos

Bekijk hier voorbeeldprojecten:

2.000 zonnepanelen

Duurzame plantendistributeurs

Lees meer

Vernieuwbouw Thialf

Thialf vernieuwt haar ijsbaan.

Lees meer

Vitens zet in op zon

Vitens heeft een droom:

Lees meer

Zonnepanelen op scholen

Zonnepanelen op schooldaken in

Lees meer

Zonnepanelen voor agrariërs

Een aantal Friese agrariërs

Lees meer

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com