Fiscaliteit

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek maakt het mogelijk om 41,5% van de investering in zonnepanelen fiscaal te verrekenen (netto voordeel ca. 10-12%). U komt in aanmerking voor EIA als u een kleinverbruiksaansluiting heeft. Voor grootverbruiksaansluitingen is EIA niet meer mogelijk, de SDE+ subsidie is volgens de minister een voldoende stimulans om over te gaan tot investeren in zonne-energie (Code: 251102).

Voor grootverbruikers is één uitzondering. Bedrijven die een SDE+ subsidie hebben ontvangen voor zonnepanelen in het jaar 2013 of eerder, mogen nog wel gebruik maken van deze fiscale maatregel. (Code: 251104).

Wanneer bij het vervangen van het asbestdak tevens een beter geïsoleerd dak wordt teruggeplaatst kan Energie investeringsaftrek worden aangevraagd voor een maximum van € 20,- per m². Hierbij dient de nieuwe dakplaat een R-waarde van minimaal 1,5 m²K/W hoger te hebben dan het oude dak. (Code: 210403).

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com