Zonne-energie

De scholen zijn weer begonnen

Project:
Zonnepanelen op scholen

Zonnepanelen op schooldaken in combinatie met een lesprogramma voor de leerlingen over duurzame energie en techniek. In de zomer van 2015 zijn op de daken van de basisscholen in Hallum, Blija en Burdaard zonnepanelen geplaatst. De scholen doen mee aan een initiatief van Ekwadraat om energie te besparen in combinatie met een lesprogramma voor de leerlingen over duurzame energie en techniek.

Oplossing

 

Ekwadraat start samen met Friesland Zon het project. Op deze manier wil Ekwadraat scholen energie laten besparen, maar tegelijkertijd ook basisschoolkinderen meer leren over duurzame energie en techniek. De scholen kunnen de zonnepanelen leasen. Hierdoor hoeft een school geen grote sommen geld te investeren. Ook gaan de drie scholen actief aan de slag met energiebesparing door onder andere LED verlichting naar aanleiding van een advies van Ekwadraat.

 

Kostenbesparing, verduurzaming en educatie gaan hier hand in hand. Alle kinderen en leraren kunnen in de lokalen zien hoeveel energie er wordt opgewekt. Tevens gaan de kinderen zowel met leerstof als technisch aan de gang met de verschillende aspecten van energie. De installatie van de zonnepanelen was ook onderdeel van de lessen van de groepen 5 tot en met 8 over duurzame energie. Directeur van CBS It Fundamint in Hallum, Eef Sprenger, benoemt het belang om al op jonge leeftijd kinderen te leren dat energie geen vanzelfsprekendheid is. “De nieuwe generaties moeten het verschil maken naar energiezuinigheid en duurzame opwekking.“

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com