Zonne-energie

Vitens zet in op zon

Project:
Vitens zet in op zon

Vitens heeft een droom: iedereen moet over drinkwater van topkwaliteit kunnen beschikken. Door te investeren in duurzaamheid en innovatie zorgt Vitens ervoor dat ook in de toekomst de continuïteit van betrouwbaar drinkwater in goede handen is. Een van deze investeringen is om zes locaties te voorzien van zonnestroom middels PV-panelen op daken en op de grond. Van deze zes locaties zijn er inmiddels drie in werking. Ekwadraat helpt Vitens hun droom waar te maken en ondersteunt bij dit verduurzamingsproject.

Oplossing

Ekwadraat adviseert Vitens in de noodzakelijke stappen in het aanbestedingsproces hiervoor. Begeleiding wordt geboden bij o.a. het maken van schetsontwerpen, het geven van advies over aansluiting op de energie-infrastructuur van Vitens, vergunningaanvraag, het opstellen van een Programma van Eisen alsmede advies bij selectie en gunning.
 

De zonnepanelen op locatie Zwolle, Sint Jansklooster en Noordbergum wekken inmiddels al stroom op. De volgende locatie waar de zonnepanelen in werking worden gezet is het kantoor in Leeuwarden. In totaal wekken de zonnepanelen 1% van het totale energieverbruik per jaar van Vitens op. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 335 huishoudens.Met deze investering zet Vitens een stap om haar energiegebruik te verduurzamen en hun droom waar te maken. 

Afbeelding

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com