Zonne-energie

Salderen

Heeft u een elektriciteitsaansluiting met een doorlaatwaarde van 3x80 Ampère of kleiner en bent u ook niet voornemens de aansluiting te vergroten, dan kunt u geen SDE+ subsidie aanvragen. Juist hiervoor heeft de minister een fiscale maatregel in het leven geroepen t.w. salderen!

Salderen houdt in dat u aan het einde van het jaar een totaalbalans opmaakt. De op zonnige momenten teruggeleverde elektriciteit kunt u verrekenen met de op bewolkte, of gedurende de nacht, afgenomen elektriciteit. Iedere energieleverancier is verplicht om dit met tenminste 5.000 kWh te doen. U krijgt in feite dezelfde prijs voor de teruggeleverde elektriciteit, als wat u betaalt om dit af te nemen. Dit is inclusief de energiebelastingen!

Veel energieleveranciers hebben aangegeven onbeperkt salderen toe te staan. Dit houdt in dat u aan het einde van het jaar onbeperkt de teruggeleverde elektriciteit mag wegstrepen tegen de afgenomen elektriciteit. Dit is met name voor bedrijven met een verbruik tot 50.000 kWh erg interessant. Hierboven is het energiebelastingtarief een stuk lager. Hierdoor krijgt u ook een lagere vergoeding voor uw gesaldeerde elektriciteit.

Mocht u willen weten of salderen voor u voldoende voordeel biedt of dat u beter een grootverbruik aansluiting kunt realiseren, dan kunnen onze adviseurs dit voor u uitrekenen.

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com