Zonne-energie

SDE+ zonne-energie

De SDE+ stimuleert de productie van elektriciteit en warmte door middel van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hierbij worden eisen gesteld aan de minimale grootte van de installatie en de netaansluiting.

Voor de productie van elektriciteit geldt een minimaal vermogen van 15 kW piek en een minimale aansluitcapaciteit van 3x160 Ampère of <100 kVA. Als u maandelijkse gespecificeerde facturen van uw netbeheerder ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u een grootzakelijke klant bent en hiermee in  aanmerking komt voor SDE+.

Voor aanvragen onder de 500 kW geldt een relatief simpele aanvraagprocedure. Boven de 500 kW zal een projectplan meegestuurd moeten worden waarbij u het project verder toelicht. Hierbij dienen ook offertes en financieringsverklaringen te worden opgenomen.

Een uitgebreide beschrijving van de SDE+ subsidie kunt u hier vinden.

Elektriciteit

Voor de productie van elektriciteit is het mogelijk om voor een maximaal subsidiebedrag van 12,5 cent per kWh aan te vragen. Dit bedrag wordt relatief laat opengesteld waardoor de kans op subsidie kleiner is. Met name bij zonnepanelen kunnen er per project  grote verschillen zitten in de besparingen. Hierdoor is het goed mogelijk om voor een lager bedrag toch een interessant rendement op de investering te krijgen. We raden u daarom aan om vooraf te bepalen welk subsidiebedrag u daadwerkelijk nodig heeft. Hoe eerder u aanvraagt, hoe meer kans op subsidie u heeft.

Wijzigingen SDE+ 2017

De ontwikkelingen van zonnepanelen staan niet stil. Zowel de opbrengst als de kostprijs zijn continu in ontwikkeling. Voor 2017 zijn er een aantal wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op 12,5 cent per kWh waar dit in 2016 nog 12,8 cent was. Het maximaal aantal vollasturen is nog steeds 950 uur per jaar. Voor projecten boven de 500 kW wordt er geen SDE+ meer uitgekeerd als de stroomprijs 6 uur of langer negatief is. In de praktijk komt dit nog niet voor.

Warmte

Voor de productie van warmte door middel van zonne-energie is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal 9,5 cent per kWh. Hierbij dient de installatie een vermogen van minimaal 140 kW te hebben. Ook voor zonthermie geldt dat boven de 500 kW een uitgebreidere aanvraag ingediend moeten worden. Een simpele stelregel voor het vermogen van zonthermie is dat het vermogen 0,7 kW per m² bedraagt.

Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Lees hier verder welke acties u wanneer moet ondernemen. 

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com