Zonneweides

Wanneer u voornemens bent een zonneweide te ontwikkelen zijn er meerdere zaken waar u rekening mee moet houden. Uiteraard komt u in aanmerking voor SDE+ subsidie waarmee de productie van de duurzame elektriciteit voor een periode van 15 jaar lang gesubsidieerd wordt.

In aanvulling op de zon PV projecten op daken dienen bij een aanvraag de benodigde vergunningen bijgevoegd te worden. Naast een bouwvergunning dient ook het bestemmingsplan aan te sluiten bij de activiteiten. Een bouwvergunning is in de regel binnen 8 weken na indiening toegekend. Bij een bestemmingsplanprocedure zullen de kosten en tijd voordat het nieuwe bestemmingsplan wordt afgegeven toenemen. Een bestemmingsplanprocedure neemt maximaal 26 weken in beslag. Dit is sterk afhankelijk van in hoeverre de huidige bestemming goed aansluit bij de gewenste bestemming.

Ekwadraat kan u begeleiden bij het bepalen van de haalbaarheid, het verkrijgen van financiering of het verzorgen van de benodigde vergunning. Neem hiervoor contact op met onze adviseur.

Zonne-energie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com