De echte waarde van mest

Wat is de waarde van koeienmest? Je kan er biogas van produceren en er zitten waardevolle en essentiƫle bestandsdelen voor de groei van planten in zoals stikstof, fosfaat, kalium en in mindere mate magnesium en natrium. Toch wordt er dik betaald door melkveehouders om het overschot aan mest van het bedrijf te krijgen. Prijzen van 15 euro per kuub kijken we tegenwoordig niet meer van op, om vervolgens geld uit te geven aan kunstmest om het verlies van meststoffen weer te compenseren.

Op het moment ben ik voor Ekwadraat bezig om een afstudeeronderzoek te doen naar de marktkansen van koeienmest. Geboren en getogen op een melkveebedrijf ben ik bekend met de waarde van mest maar ook met de problemen die het overschot oplevert voor de sector.

Er is al veel ondernomen om mest tot waarde te brengen. Mineralenconcentraten kunnen al gewonnen worden uit koeienmest maar de erkenning van deze meststoffen levert nog problemen op. Ook had de NOS een nieuwsartikel over de mogelijkheid om in de toekomst te gaan koken op koeienmest waarbij ze wezen op de mogelijkheden van mono-mestvergisters. Toch lijkt de echte oplossing voor het mestprobleem nog niet gevonden.

Als je puur kijkt naar de mineralen NPK (stikstof, fosfaat en kalium) in mest en dat vergelijkt met kunstmestprijzen voor deze mineralen dan zou een kuub mest rond de 10 euro op kunnen leveren. Daarnaast zou biogasproductie en de waarde van organische mest voor de bodem kunnen zorgen voor een extra plus.

In mijn onderzoek verdiep ik me verder in de mogelijkheden van de mineralen in koeienmest. Om dit goed in beeld te krijgen komen de volgende vijf punten aan de orde:

  • Hoe wordt kunstmest geproduceerd
  • Welke internationale trends en ontwikkelingen hebben invloed op de waarde van meststoffen (bijvoorbeeld; circulaire economie; energieprijzen; milieubeweging; opraken van mijnen, mogelijke CO2 belasting)
  • Hoe groot het overschot in Nederland is en welke regio’s bieden kansen
  • Hoe groot is de markt voor mineralen zoals stikstof en fosfaat binnen Nederland (tuinbouw, akkerbouw) en internationaal
  • Hoe kan het aanbod het beste georganiseerd worden?

Met deze informatie probeer ik in beeld te krijgen wat de echte waarde van koeienmest is en welke rol Ekwadraat vervolgens kan spelen om de mest tot waarde kan brengen.

Momenteel is de waarde van mest veel in het nieuws. Minister Kamp van economische zaken wil extra stimulering voor mono-mestvergisting en daarnaast wil de Europese commissie inzetten op een circulaire economie wat kansen gaat bieden voor de erkenning van mineralenconcentraten.

Wat zijn uw ideeën hierover? Bij vragen of suggesties kunt u altijd contact opnemen.

Bronnen:
http://nos.nl/artikel/2070546-koken-op-koeienpoep.html
http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2015/12/Toelating-mineralenconcentraat-dichterbij-2727655W/

 

 

Hendrik van Houten
Adviseur vergisting

088-4000512