NAM, neem je verantwoordelijk­heid!

Oproep aan aandeelhouders van de NAM, te weten Shell en Exxon Mobil: neem je verantwoordelijkheid en stel een percentage van jullie exorbitante netto winstbedragen (vorig jaar respectievelijk ruim 22 miljard dollar en 32,5 miljard dollar) beschikbaar voor innovatie in hernieuwbare energie. Tip: stel dit geld beschikbaar aan derden. Ik geloof niet dat jullie als grote oliemaatschappijen hard genoeg op zoek zullen gaan naar resultaten, zolang er nog zo eenvoudig rendabel fossiele energie gewonnen kan worden! En hoewel de Nederlandse Staat geen aandeelhouder is van de NAM (in tegenstelling wat velen van ons denken), zou het hun sieren om de NAM te overtuigen dat dit wel het minste is wat zij kunnen doen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Paus Franciscus waarschuwt in een 'groene' encycliek dat de opwarming van de aarde "voor het grootste deel" is te wijten aan de mens. Volgens paus Franciscus zijn het gebruik van fossiele brandstoffen en andere menselijke activiteiten de voornaamste oorzaken voor klimaatverandering. In de encycliek verkent hij zowel de wetenschappelijke als de ethische argumenten voor het beschermen van de planeet. De paus geeft vooral de "spilzuchtige consumentenmaatschappij" van de rijken de schuld van milieuproblemen. Hij benadrukt dat de armen, die nu al te kampen hebben met verschijnselen als luchtvervuiling en het dumpen van giftig afval, ook in de toekomst het meest zullen lijden onder het stijgen van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden.

Barack Obama pleit voor een radicale ommekeer in de manier waarop zijn land denkt over energie. De Amerikaanse president vraagt leden van zijn partij en zijn medestanders om steun om de manier te veranderen waarop Amerika energie produceert en consumeert.

"Naast de risico's die inherent zijn aan zes kilometer diep onder het aardoppervlak te boren, betekent onze afhankelijkheid van olie ook dat we maandelijks miljarden dollar van onze zuurverdiende welvaart versluizen naar andere landen, waarvan heel wat in gevaarlijke en instabiele regio's", zei hij. "Met andere woorden: onze blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal onze nationale veiligheid in het gedrang brengen. Hij zal onze planeet verstikken, en onze economie en omgeving blijvend in gevaar brengen. We mogen niet langer treuzelen en daarom vraag ik jullie hulp."

Ik ga u niet bestoken met berichtgevingen over de noodzaak van “fossiel naar hernieuwbaar” of het opwarmen van de aarde. Daarvoor verwijs ik u graag naar de twitteraccounts van Marjan Minnesma (Urgenda) en Jan Paul van Soest (de Gemeynt). Ik ga u wel vragen om de noodzaak serieus te nemen. Elke dag langer wachten met innovatie is een stap achteruit naar de oplossing.

De weg naar de oplossing wordt niet gehinderd door technische vraagstukken, deze worden wel opgelost door technische innovatie. Zoals met bijna alles is geld hierin een bepalende factor. Geen geld, geen innovatie.

De wereldeconomie zit nu nog in een stadium dat de energietransitie betaalbaar is. Echter wordt er door de maatschappij en bedrijven onvoldoende geld voor vrij gemaakt. Dit houdt expliciet in dat de prijs ieder jaar zal stijgen tot dat het op een gegeven ogenblik onbetaalbaar blijkt. Overheden nemen hierin ook onvoldoende het voortouw in. Als de voorstanders van “hernieuwbare energie” nou eens net zoveel lobby kon veroorloven dan de “fossiele bedrijven” besteden, hadden we wellicht via de politiek iets kunnen veranderen. Wellicht brengt de gewonnen rechtszaak van Urgenda iets te weeg.

Maar ondertussen moeten we niet gaan stil zitten. “Een beter milieu begint bij jezelf”. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat onze (klein)kinderen ook een goede toekomst tegemoet gaan? Dat is namelijk hun recht, hun geboorterecht!

Dus NAM: wanneer kunnen wij jullie bijdrage verwachten? Neem jullie verantwoordelijkheid in deze en geef de aarde een gedeelte terug van jullie enorme verworven winsten!