Van groene ambitie naar duurzaam resultaat

Er bestaan brede maatschappelijke vraagstukken voor gemeentes op de thema’s zorg, woonlasten, energie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Door diverse decentralisaties, de economische crisis en de te verwachten energiecrisis nemen de taken en verantwoordelijkheden voor gemeentelijke organisaties toe. Gelukkig staat de gemeente er niet alleen voor. Door goed samen te werken met haar burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is de gemeente in staat deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Maar hoe betrek je die in het eigenaarschap van de uitdagingen waar de gemeente voor staat? Hoe zorg je ervoor dat burgers en bedrijven een belang krijgen in de doelstellingen en ambities van de gemeente? Hoe creëer je middelen en perspectief? En hoe ziet een gezamenlijke route naar realisatie eruit?

Vanuit de wereld van duurzame energie en energiebesparing signaleert Ekwadraat dat deze vragen vaak onbeantwoord blijven, waardoor gewenste resultaten achterblijven. Dit komt doordat er nog onvoldoende verbinding ontstaat tussen betrokken partijen, waarbij gebrek aan kennis, vertrouwen in elkaar en organiserend vermogen een rol speelt.

Er blijft potentie onbenut terwijl concrete resultaten vaak binnen handbereik liggen. Er is namelijk veel energie in de samenleving aanwezig alleen moet deze worden ontsloten. Juist projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie lenen zich daar uitstekend voor omdat deze projecten positieve impact hebben op andere thema’s zoals leefbaarheid, vestigingsklimaat, zorg of woonlasten. Het is van cruciaal belang om een maatschappelijke drive te activeren. Burgers en bedrijven zijn tot veel in staat en daar kunnen gemeentes gebruik van maken.

Ekwadraat doet niets liever dan het begeleiden van initiatieven naar realisatie. We willen gemeentes graag helpen bij het versterken van de lokaal gedreven beweging door een periode in de volle breedte mee te draaien binnen uw gemeentelijke organisatie. Samen met ambtenaren van diverse diensten halen wij het net op en kijken we welke context specifieke eigenschappen bepalend zijn voor de energetische kansen in de maatschappij. Vervolgens leggen we de verbinding naar andere beleidsdomeinen, zoals zorg, welzijn, economische zaken en armoede. Door budgetten te ontschotten en stakeholders te verbinden kunnen verrassende kansen en combinaties ontstaan.

Wat brengen wij teweeg?

Een breed gedragen gemeentelijke aanpak die uit een uitvoeringsagenda met concrete projecten bestaat. Maatschappelijke stakeholders zoals energiecoöperaties, wijkverenigingen, burgerinitiatieven en ondernemers vormen de kern in de uitvoering. De financiële basis wordt gevormd door een revolverend principe: de projecten gaan zich terugverdienen. Doordat er met projecten meervoudige doelstellingen kan budget efficiënt worden ingezet. Zo ontstaat er een duurzaam vliegwiel dat kan gaan draaien in uw gemeente.