Geothermie

Wat is geothermie?

Geothermie is een verwarmingstechniek waarbij warmte uit de ondergrond wordt onttrokken. Geothermie bestaat in verschillende vormen: ondiep, diep en ultradiep. Deze hebben allen verschillende vermogens, de warmte kan binnen verschillende sectoren worden gebruikt. Denk aan de industrie, glastuinbouw en gebouwde omgeving, met verschillende warmtevraag profielen en de benodigde temperaturen. Op onze pagina aardwarmte stond al het een en ander over geothermie. Omdat de meeste varianten verschillende onrendabele toppen hebben, zijn er binnen de SDE-subsidie maar liefst 7 verschillende SDE++ categorieën:


a)    Diepe geothermie <20 MW
b)    Diepe geothermie >20 MW
c)    Diepe geothermie gebouwde omgeving
d)    Uitbreiding diepe geothermie
e)    Ultra diepe geothermie
f)    Ondiepe geothermie basislast (6.000 vollast uren)
g)    Ondiepe geothermie gebouwde omgeving (3.500 vollast uren)

Hieronder vertellen we meer over deze categorieën en wat ze inhouden. 
 

Diepe geothermie <20 MW

Een geothermie installatie met een vermogen tot 20 MW. Bestaat uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd. Dit uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzee Groep en met een diepte van ten minste 500 meter; 


Diepe geothermie >20 MW

Een geothermie installatie met een vermogen van ten minste 20 MW. Deze bestaat uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd. Dit uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzee Groep en met een diepte van ten minste 500 meter; 


Diepe geothermie (gebouwde omgeving met 3.500 vollast uren)

Een geothermie installatie, bestaande uit één of meer doubletten. Hiermee wordt uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen, dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzee Groep, en met een diepte van ten minste 500 meter hernieuwbare warmte geproduceerd. Die wordt aangewend voor verwarming van de gebouwde omgeving; 
 

Uitbreiding diepe geothermie

Een geothermie installatie als bedoeld in de onderdelen a, b, d of e, waarvoor op het moment van aanvragen reeds een subsidie is verleend op grond van het Besluit SDE. Die wordt uitgebreid met ten minste één aanvullende put dieper gelegen dan de formatielagen van de Noordzee Groep en met een diepte van ten minste 500 meter;


Ultra diepe geothermie

Een geothermie installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd. Uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van tenminste 4.000 meter;

Ondiepe geothermie (basislast 6.000 vollast uren)

Een geothermie installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd. Uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen gelegen in de formatielagen van de Noordzeegroep met een diepte van ten minste 500 meter. Hierbij wordt de warmte opgewaardeerd met een compressiewarmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 en met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth;

Ondiepe geothermie (gebouwde omgeving 3.500 vollast uren)

Een geothermie installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee koolstofdioxide-arme warmte wordt geproduceerd. Uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen gelegen in de formatielagen van de Noordzeegroep met een diepte van ten minste 500 meter. Hierbij wordt de warmte opgewaardeerd met een compressiewarmtepomp met een COP-waarde van ten minste 3,0 en met een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth en de warmte wordt aangewend voor de verwarming van de gebouwde omgeving.

Meer weten of geothermie of hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie?

Wij helpen graag bij het uitzoeken en realiseren van uw plannen!

"Ik vertel graag meer over geothermie!"

Ruud van Aart

Adviseur SDE subsidie & energietransitie

Toonaangevende projecten