Thermische energie uit oppervlaktewater

Wat is TEO?

Thermische energie uit oppervlaktewater

Thermische energie uit oppervlaktewater is de variant van aquathermie met de grootste energetische potentie in Nederland. Met zoveel water om ons heen is de vraag of het water in de omgeving geschikt is als bron van warmte voor het project dat bij je op komt. TEO kan namelijk 150 PJ aan warmte leveren, dat is 40% van de toekomstige warmtevraag in Nederland (CE Delft & Deltares 2018).

Hoe werkt TEO?

De temperatuur van het oppervlaktewater verandert door de seizoenen heen. In de zomer warmt het water op tot ongeveer 25 graden en in de winter koelt het water af tot 5 ongeveer graden. In de zomer is oppervlaktewater hierdoor erg geschikt als bron van warmte. De temperatuur is dan namelijk een stuk hoger dan bij TEA of TED. In de winter is het water kouder en kan koude opgeslagen worden voor koeling. TEO wordt vaak toegepast met een warmte koude opslag in de bodem. Hier wordt in de zomer warmte opgeslagen die in de winter gebruikt kan worden voor verwarming. TEO wordt ook altijd toegepast in combinatie met warmtepompen. Hierbij kan gekozen worden tussen een collectieve warmtepomp of een individuele warmtepomp in elke woning. Wanneer woningen op lage temperatuur verwarmd kunnen worden is het een optie om het warmtenet op lage temperatuur te laten en het tapwater in de woning verder te verwarmen. Zijn de woningen onvoldoende geïsoleerd, dan is een warmtenet op hoge temperatuur vaak financieel de beste optie als alternatief voor aardgas.

De hoeveelheid warmte die in de zomer geoogst kan worden is afhankelijk van de oppervlakte van het water of de stroming in het water. Bij een rivier kan erg veel warmte worden onttrokken doordat voortdurend nieuw water binnenstroomt. Bij stilstaand water zoals een sloot, kanaal of meertje moet hetzelfde water worden gebruikt. Als het water is afgekoeld door warmte te onttrekken, blijft dit in het stilstaande oppervlaktewater en warmt het weer op door de natuurlijke weersomstandigheden zoals instraling door de zon. De temperatuur van oppervlaktewater schommelt ook dagelijks/wekelijks. Door warmte winning kan lokaal de temperatuur afnemen, dit is vergelijkbaar met de natuurlijke dagelijkse/wekelijkse schommelingen.

Haalbaarheid en potentie om warmte te ontrekken uit oppervlaktewater

Voor elke specifieke situatie is meer onderzoek nodig voor de haalbaarheid en de potentie van het water als bron voor aquathermie. Een goed startpunt voor het onderzoeken van de aquathermiepotentie in uw omgeving is de STOWA-Viewer. Deze viewer geeft een grote onzekerheidsmarge, dus het is alsnog goed om te onderzoeken wat de daadwerkelijk potentie zal zijn. Ekwadraat heeft een rekenmodel ontwikkeld om de potentie van aquathermie van alle locaties in Nederland te kunnen berekenen. De methode om de invloed van TEO op de watertemperatuur te bepalen is uitgewerkt in een rekenmodel. Meer lezen over ons rekenmodel? Klik hier!

Onze aquathermie projecten

 

Hulp nodig bij de realisatie van een aquathermieproject?

Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op en wij helpen u graag verder. 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wij helpen graag bij de realisatie van uw project!"

Jan Hemrica

Business developer/projectmanager