Biobrandstoffen

Biobrandstoffen voordelen

Vervoer van personen en goederen is in onze wereld cruciaal, hierdoor worden biobrandstoffen steeds belangrijker. Op dit moment komt ongeveer 25% van de CO2 uitstoot uit het vervoer. In de toekomst zal de behoefte aan vervoer toenemen, terwijl de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel nog erg groot is. Andere sectoren hebben meer perspectief om CO2 te reduceren, zodat op lange termijn de relatieve bijdrage van het transport in de CO2 uitstoot nog groter zal worden. Voor personenauto’s en busjes is elektrificatie de belangrijkste weg naar vermindering van de CO2 emissie.  

Naast personenvervoer is het transport over lange afstanden een uitdaging. Voorbeelden zijn vrachtwagens, zware machines in de grond-, water- en wegenbouw, en tractoren in de landbouw. Op dit moment is diesel onmisbaar en lastig te vervangen door alternatieve brandstoffen. Om hetzelfde aantal kilometers te rijden zou een truck rijdend op stroom 20 keer zoveel massa aan batterijen mee moeten nemen. Toepassing van elektrificatie in trucks zien we dan ook vooral bij vervoer in binnensteden en bij relatief korte afstanden. Daarnaast zijn de aanschafkosten, tankinfrastructuur en belasting van het elektriciteitsnet knelpunten. 

Wat zijn biobrandstoffen?

Biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt zijn van niet-fossiele energiedragers. BioLNG, BioCNG, – gemaakt van groen gas -  en blauwe diesel gemaakt van restvetten - en Dimethylether (DME) zijn hier voorbeelden van. Deze brandstoffen kunnen worden ingezet ter vervanging van diesel en benzine. 

Alternatief voor diesel

Op basis van de Europese richtlijn RED2 bestaat de verplichting om 14% van de brandstoffen uit weg- en railvervoer met hernieuwbare brandstoffen bij te mengen. Hierdoor is een markt ontstaan voor zgn. Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s).

Een alternatief dat al ingang heeft gevonden, is het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG). Dit geeft al een CO2 voordeel van 15%. Het gebruik van BioLNG (LNG op basis van biogas) levert globaal 70% CO2 reductie op. In 2020 waren er in Nederland 550 trucks op LNG en 500 trucks op CNG (groen gas). 

Lange termijnvoorspellingen laten nog steeds een dominante aanwezigheid van diesel zien. Een alternatief voor diesel is groen waterstof. De verwachting is dat toepassing op wat grotere schaal pas na 2030 plaatsvindt. Hoofdreden hiervoor is de afwezigheid van tank- en waterstoftransport infrastructuur en de hoge kosten voor de aanschaf van de machines. Voor de transportsector is eigenlijk een vloeibare brandstof gewenst die voldoet aan de technische eisen en qua kosten acceptabel is. Blauwe diesel uit restvetten komt hiervoor in aanmerking, maar is op dit moment in onvoldoende hoeveelheid beschikbaar. Hetzelfde geldt ook voor biobrandstoffen. 

 

Adviezen op gebied van biobrandstoffen

Ekwadraat is bekend met de productieketen en de markt van biobrandstoffen. Zodoende hoort ook de certificering van Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) tot de werkzaamheden. Biogasproducenten kunnen ervoor kiezen om hun product te verkopen in HBE’s in plaats van gebruik te maken van SDE-subsidie. Het verkrijgen van SDE voor productie van groen gas of stroom is niet altijd eenvoudig en leidt niet altijd tot toekenning door RVO vanwege prioriteit keuzes van de overheid. HBE’s leiden veelal tot een duidelijk hogere prijs. Hier is het verkrijgen van een lange termijn contract weer een belangrijk aspect.  

  
Bij transport in het kader van aanbesteding worden eisen gesteld aan duurzaamheid. Ekwadraat kan transportbedrijven en bedrijven in de GWW sector helpen op weg naar een duurzamer wagenpark. Het bepalen van de eisen aan de voertuigen, het opvragen van offertes en het vergelijken hiervan leidt tot een onafhankelijk en individueel advies. Ook het in beeld brengen en aanvragen van subsidiemogelijkheden (innovatiesubsidies en fiscale subsidies MIA Vamil en EIA) bij het verduurzamen van een wagenpark behoort tot de diensten.
 

Wij helpen u graag verder!

Wilt u aan de slag met biobrandstoffen, HBE of subsidie voor groen gas? Neem dan contact met ons op!

"Ik vertel graag meer over transportbrandstoffen"

Jan Zuidema

Technisch manager