Vergunning biomassa energie

Als u een biomassacentrale wilt realiseren of gebruik wilt maken van een houtkachel, dan heeft u te maken met bepaalde regelgeving. Afhankelijk van het type project en het vermogen van de installatie moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding activiteitenbesluit indienen.

In dit artikel gaan we dieper in op de vergunningsverplichtingen bij biomassa energie. 

Welke vergunningen zijn er voor biomassa energie installaties?


Sinds 2010 is de Wabo van kracht geworden. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werd een groot aantal vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning.

Waar u voorheen apart een bouwvergunning en een milieuvergunning aan moest vragen, valt dit nu onder één omgevingsvergunning. 

Afhankelijk van de grootte van uw installatie en de bouwplannen kunt u verplicht zijn tot de volgende vergunningen of tot de volgende melding:


Omgevingsvergunning bouw

Wanneer u van plan bent om een biomassacentrale te realiseren, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning bouw moet aanvragen. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of als er een interne verbouwing plaatsvindt, of als er een grotere schoorsteen noodzakelijk is.
 

Omgevingsvergunning milieu
 

In veel gevallen is een omgevingsvergunning milieu niet van toepassing op het realiseren van een biomassacentrale of houtkachel. Enkel bij verbrandingsinstallaties van meer dan 15 MW thermisch vermogen heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig.

U heeft ook een omgevingsvergunning milieu nodig als uw installatie gebruik maakt van niet erkende biomassa stromen.

Als de inrichting waar de verbrandingsinstallatie gerealiseerd wordt al vergunningplichtig op grond van de milieuactiviteit is, dan is het mogelijk dat ook de biomassa verbrandingsinstallatie onder deze vergunningplicht valt. Dit is afhankelijk van de situatie. 

Melding activiteitenbesluit


De meeste biomassacentrales en houtkachels vallen onder het activiteitenbesluit. In dit besluit worden diverse activiteiten benoemd waarvoor algemene (landelijke) voorschriften van kracht zijn.

Wanneer u een biomassa verbrandingsinstallaties tot 15 MW gaat realiseren, voldoet u met een melding activiteitenbesluit. Een voorwaarde hierbij is wel dat de installatie aan de voorschriften van het besluit voldoet. 


Vergunningstraject biomassa energie


Het bepalen van de benodigde vergunningen voor uw project kan complex zijn. Wij helpen u graag om te bepalen welke vergunning(en) u nodig heeft en vragen deze graag voor u aan. 

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het aanvragen van vergunningen voor duurzame energieprojecten. Zij helpen u dan ook graag om uw project vergund te krijgen. 
 

BIomassa energie en Ekwadraat in cijfers

 

>15 jaar ervaring

                                                                                         

Betrokken bij de ontwikkeling van >55% van alle Nederlandse installaties

                                                                                                                               

30 lopende projecten

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Een vergunning nodig voor biomassa energie?

Neem dan contact met ons op, via onderstaand formulier.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag bij uw vergunningsaanvraag"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht

De duurzame succesformule

Sinds 2003 hebben we bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars geholpen met het realiseren van hun duurzame projecten. Hieruit is de unieke Ekwadraat formule ontstaan.

Bekijk hoe onze formule jou kan helpen