Regionale Energiestrategie

In 2019 publiceerde het kabinet de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs: het Klimaatakkoord. Het doel hiervan is de CO2 uitstoot verminderen: in 2030 met de helft ten opzicht van 1990. 

Het Klimaatakkoord is een pakket aan afspraken, opgesteld in samenwerking met bedrijven en organisaties. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Daarnaast moet ook onderzocht worden welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's bij het maken van de RES.

Regionale energiestrategie 30 regios

Figuur 1: de 30 RES regio's

Onderdelen Regionale energiestrategie

De RES bestaat eigenlijk uit twee onderdelen:

  1. Een bod voor grootschalige duurzame elektriciteitsproductie
    Om de CO2 uitstoot met de helft te verminderen in 2030, zijn er doelstellingen afgesproken. Voor de RES is de doelstelling om tenminste 35 TWh aan grootschalig hernieuwbaar op land in 2030 gerealiseerd te hebben. Elke RES regio doet dus een bod aan het Rijk, wat idealiter samen op 35 TWh uitkomt. Mocht dit niet het geval zijn, zullen verdere afspraken gemaakt worden over hoe dit wel behaald kan worden.
     
  2.  Regionale Structuur Warmte
    De ambitie om 100% duurzame warmte in 2050 gerealiseerd te hebben, wordt voor een gedeelte uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). Hier worden op regionaal niveau afspraken gemaakt over het efficiënt inzetten van duurzame warmtebronnen. Door in beeld te brengen wat de huidige (en voor zover bekend toekomstige) warmtebronnen zijn en wat de warmtevraag is, kan er een overzicht gemaakt worden van de bestaande, geplande en/of benodigde hoofdinfrastructuur voor warmte.

Wat is de doorlooptijd van de RES? 

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie; er komen nieuwe technieken die efficiënter zijn. Omdat we vandaag de dag niet weten wat er in de toekomst aan technieken en ontwikkelingen zijn, wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd en vastgesteld. 

Op 1 oktober 2020 moest de concept RES afgerond en vastgesteld zijn door de colleges van B&W, gedeputeerden, gemeenteraden en besturen van waterschap. Alle concept RES-en samen zullen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend, om te kijken of we ook daadwerkelijk de doelstelling behalen. Afhankelijk van de resultaten, wordt het concept verder uitgewerkt en aangescherpt. Dit leidde tot de RES 1.0 in maart 2021. Om vervolgens geactualiseerd te worden voor maart 2023, enzovoorts.
 

Regionale energiestrategie tijdlijn en fases

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Onze adviseurs hebben veel kennis van huidige duurzame elektriciteit en warmte technieken én van de toekomstige ontwikkelen. Hierdoor zijn we in staat om de regio te helpen met het schetsen van een realistisch beeld richting de toekomst en de juiste invulling te geven aan de doelstellingen. Wij kunnen ondersteunen bij het opstellen, actualiseren en monitoren van de Regionale Energiestrategie. 
 

Wilt u aan de slag met uw Regionale Energiestrategie?

Neem dan contact met ons op, het transitieteam staat klaar om al uw vragen over de RES te beantwoorden!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag bij het actualiseren en monitoren van uw Regionale Energiestrategie."

Rob Goes

Manager sales & marketing