Scenario- en systeemstudies

De energietransitie is volop gaande, dit heeft een grote invloed op de vraag en aanbod van energie. Aan de ene kant verandert het aanbod naar nieuwe duurzame energiebronnen. Deze duurzame bronnen hebben een ander profiel dan de huidige fossiele bronnen. Ook aan de vraagkant zijn grote veranderingen gaande: We gaan bijvoorbeeld voor het verwarmen van onze gebouwen en voor onze mobiliteit in de toekomst overschakelen op elektriciteit of duurzame gassen.

Veranderingen in vraag en aanbod betekent dat we andere eisen aan het energiesysteem zullen stellen. Door huidige wet- en regelgeving wordt het energienet doorgaans aangepast op de energievraag. Om grip te hebben op het toekomstige energiesysteem, moeten we in een vroeg stadium richting geven aan de ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we het energienet ontwerpen dat optimaal past bij het gewenste systeem. Een systeemstudie helpt bij het vormgeven van het toekomstige energiesysteem, waardoor je een koers kan bepalen.

Voor wie kunnen we deze studies uitvoeren

De scenario- en systeemstudies kunnen we op verschillende niveaus uitvoeren, waarbij we afhankelijk van de opdracht het detailniveau kunnen afstemmen. We voeren deze studies bijvoorbeeld uit voor

  • Energieregio’s
  • Gemeenten
  • Bedrijventerreinen

Ekwadraat geeft richting aan het energiesysteem van de toekomst

We vinden het belangrijk om een systeemstudie op integrale wijze te benaderen. Hierbij maken we gebruik van kennis die bij betrokken partijen voorhanden is. We zullen deze stakeholders bijeen brengen om te onderzoeken hoe het huidige energiesysteem nu is vormgegeven.

Op basis van de opgehaalde informatie kunnen we met onze expertise verschillende scenario’s vormgeven. Met onze jarenlange ervaring, op het gebied van financieel en technisch doorrekenen van verschillende businesscases, kunnen we de scenario’s met elkaar vergelijken.

De uitkomsten van een scenario- en systeemstudie helpen de uitkomsten van verschillende strategieën in perspectief te zetten. Met deze inzichten kunt u richting geven aan het energiesysteem. 

Kunnen wij een scenario- of systeemstudie voor u uitvoeren?

Neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan ben ik er om deze te beantwoorden!"

Rob Goes

Manager sales & marketing