Omgevingsenergie

Restwarmte uit de industrie

In de omgeving wordt veel energie verbruikt. Wanneer je goed kijkt, is er ook erg veel energie beschikbaar in verschillende vormen. De industrie gebruikt veel energie en houdt in veel processen restwarmte over. Waar mogelijk wordt deze restwarmte direct gebruikt binnen de fabriek. Dit wordt restwarmte uit de industrie genoemd. Wanneer de temperatuur van de warmte te laag is kan deze verhoogd worden met een industriële warmtepomp. Zo kan er zelfs stoom van gemaakt worden. Warmte die bedrijven zelf niet meer kunnen hergebruiken, kan via een warmtenet worden getransporteerd naar omliggende bedrijven of een woonwijk. De energiestromen moeten in kaart gebracht worden, waar mogelijk gereduceerd door het verminderen van de vraag en het optimaliseren van de processen.

Natuurlijke energiebronnen

In de omgeving zijn ook natuurlijke energiebronnen beschikbaar. Veel gebruikt is de lucht, deze heeft het hele jaar door een vrij lage temperatuur waardoor deze geschikt is voor bestaande koelprocessen. Met het toepassen van een warmtepomp is de lucht ook geschikt om te verwarmen.

Water bevat veel warmte. Vanwege de hogere energiedichtheid en stabielere temperatuur is water een goed alternatief voor lucht als bron van energie. Wanneer warmte uit water wordt gebruikt heet dit aquathermie. Onderscheid wordt gemaakt in drie vormen; TEO is thermische energie uit oppervlaktewater, TEA is thermische energie uit afvalwater en TED is thermische energie uit drinkwater. Elk hebben ze een eigen profiel wanneer gelet wordt op temperatuur en beschikbare hoeveelheid water.
 

Warmte uit de grond halen

Onder de grond zit ook enorm veel warmte opgeslagen. In de bodem tot 500 meter diepte kan warmte opgeslagen worden in een WKO warmte koude opslag. In de WKO wordt energie opgeslagen in het aanwezige grondwater wanneer warmte in overvloed beschikbaar is. Bij een grotere warmtevraag of een beperkt aanbod kan dan warmte uit deze opslag worden gebruikt. Doorgaans moet de WKO jaarlijks evenveel warmte als koude leveren zodat deze in balans blijft. Bij beperkte onbalans kan de bodem ook ingezet worden als bron van energie in plaats van opslag. Wordt de warmte gewonnen op een diepte groter dan 500 meter dan is de brontemperatuur hoger naarmate dieper geboord wordt en heet dit geothermie

Aan de slag met omgevingsenergie?
 

Wij helpen graag bij het uitzoeken en realiseren van uw plannen!

"Ik help u graag bij uw energieplannen"

Jan Zuidema

Technisch manager