Restwarmte industrie

Wat is industriële restwarmte?

Industriële restwarmte is warmte die niet meer economisch rendabel gebruikt kan worden binnen het bedrijf. De restwarmte zit opgeslagen in een afvalstroom of wordt geloosd aan de omgeving. Warmte wordt bijvoorbeeld afgegeven aan de lucht of geloosd op het oppervlaktewater. 

Wanneer restwarmte alsnog nuttig ingezet wordt, is het belangrijk te kijken naar de temperatuur, hoeveelheid en continuïteit van de warmte. Hoge temperatuur warmte is voor meer toepassingen direct geschikt als duurzame warmtebron. Dan is de restwarmte volledig CO2 neutraal als bron. Als de temperatuur lager is en de toepassing vraagt om een hogere temperatuur kan de restwarmte naar een hoger temperatuurniveau gebracht worden door inzet van een warmtepomp. Belangrijk is ook de hoeveelheid warmte die beschikbaar is en in welk patroon. Een continu aanbod van warmte in grote hoeveelheid is eenvoudiger aan te sluiten op een warmtenet dan een warmtestroom die met regelmaat lager is of helemaal wegvalt, bijvoorbeeld doordat de productie in het weekend stil ligt. In die gevallen kan het nodig zijn om een warmtebuffer in het systeem in te bouwen.

Warmte beschikbaar stellen

Het bedrijf waar de warmte vandaan komt, kan de warmte beschikbaar stellen voor duurzame toepassingen. Doordat warmte leveren niet de corebusiness is, zal dit geen prioriteit krijgen en dient het geen kosten of risico’s met zich mee te brengen voor het bedrijf. De investering zal dus bij de warmteproducent vandaan moeten komen die het warmtenet van warmte voorziet. 

Restwarmte gebruiken

Technische uitdagingen zijn aanwezig bij het onttrekken van de warmte en het transporteren naar de afnemer. Deze uitdagingen zijn goed op te lossen met de beschikbare technieken. De grootste uitdaging in het realiseren van een project met restwarmte van de industrie is de organisatie. Het bij elkaar brengen van de partijen en een samenwerking van de grond krijgen. 

Aan de slag met restwarmte uit de industrie?
 

Wij helpen graag bij het uitzoeken en realiseren van uw plannen!

"Ik help graag bij uw energieplannen"

Jan Zuidema

Technisch manager