Mijnbouwwet

De mijnbouwwet is van toepassing wanneer men dieper dan 500 meter in de aarde boort. Het opsporen en winnen van aardwarmte (en overige delfstoffen) vindt vrijwel altijd plaats op meer dan 500 meter diepte. Daardoor is er voor aardwarmteprojecten een vergunning nodig op grond van de Mijnbouwwet. 

De bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen, voor mijnbouwwerken zowel op grond van de Mijnbouwwet als op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ligt bij de minister van Economische zaken en Klimaat. De betreffende gemeente en provincie heeft enkel een adviserende functie.

Om te voldoen aan de mijnbouwwetgeving heeft u een opsporings- en/of winningsvergunning nodig. Zodra u een boring wilt gaan plaatsen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.


Wat is de opsporingsvergunning?


De opsporingsvergunning geeft het economisch recht om in een gebied te zoeken naar aardwarmte. 

Via een aanvraag opsporingsvergunning kan een rechtspersoon een concessiehouder worden. Bij de aanvraag worden de volgende onderdelen getoetst:


Na het ontvangen van de aanvraag bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat, wordt de aanvraag gepubliceerd. Vervolgens is er een mogelijkheid voor andere partijen om gedurende 13 weken een concurrerende aanvraag in te dienen voor datzelfde gebied en voor gelijke diepte. 

Na afloop van de 13 weken termijn vraagt het Ministerie van Economische zaken en klimaat, advies aan de volgende partijen:


Op basis van deze adviezen wordt, via de Mijnraad, het opsporingsbesluit verleend of geweigerd. Qua doorlooptijd moet u rekening houden met minimaal 52 weken. 

Mijnbouwwet aardwarmte

Wanneer moet u de omgevingsvergunning aanvragen?


Zodra u daadwerkelijk de plannen klaar heeft om aardwarmte op te sporen, dient er een mer-beoordeling te worden uitgevoerd. Door het uitvoeren van verschillende onderzoeken en een bureaustudie wordt onderzocht welke milieueffecten de proefboring kan hebben op de omgeving. 

Vervolgens dient er op grond van de Wabo een omgevingsvergunning voor de aanleg van het boorgat aangevraagd te worden. Gelijktijdig kunnen de activiteiten bouw (van het pomphuis en de overige bouwwerken) en milieu aangevraagd worden. 

Na goede afstemming met het SodM kan er gestart worden met de proefboring. Zodra de proefboring geslaagd is en u wilt overgaan tot winning is dit alleen mogelijk met een omgevingsvergunning (met de onderdelen bouw en milieu) die dit ook toestaat. 

Naast deze omgevingsvergunning heeft u ook een winningsvergunning nodig. 


Wat is de winningsvergunning?


Zodra u na de testfase van de aardwarmtebron daadwerkelijk over wilt gaan tot het winnen van aardwarmte heeft u een winningsvergunning nodig. 

De winningsvergunning geeft u het economisch recht om aardwarmte te exploiteren

Een belangrijk onderdeel van de winningsvergunning is een winningsplan. Deze beschrijft de wijze waarop u van plan bent om aardwarmte te winnen en wat de gevolgen zijn voor de diepe ondergrond. 

De voorbereidingen van deze vergunning starten al tijdens de proefboringfase. 


Voldoen aan de mijnbouwwet


Wilt u meer weten over de vereisten van de mijnbouwwet of dient u te voldoen aan deze wetgeving? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Onze adviseurs hebben meer dan 10 jaar ervaring met het aanvragen van een breed scala aan vergunningen op het gebied van duurzame energie. We helpen u graag om ook uw project vergund te krijgen.
 

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>17 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de mijnbouwwet
 

Bent u benieuwd aan welke vergunningsplicht er geldt voor uw project? En zoekt u een partner die deze vergunning(en) voor u aanvraagt? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over de mijnbouwwet? Ik help je graag verder."

Kristel Cnossen

Senior adviseur vergisting & biogas