Het Vesta Mais model

Zowel in het regeerakkoord als in het klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om de gebouwde omgeving in Nederland aardgasvrij te maken. Hierbij is een belangrijke regierol weggelegd voor gemeenten, die uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte (TVW) moeten vaststellen met daarin het tijdspad waarin wijken aardgasvrij worden gemaakt.
 
Om de gemeenten te ondersteunen, worden er hulpmiddelen ontwikkeld die helpen bij het maken van plannen voor het aardgasvrij maken van wijken.

Een van de ondersteunende hulpmiddelen is de Leidraad. Half oktober 2019 kregen de gemeenten deze toegestuurd. De Leidraad bestaat uit de startanalyse met het Vesta MAIS rekenmodel, in combinatie met een handreiking. 

De Leidraad heeft als doel om gemeenten snel op gang te helpen, te ondersteunen en om objectieve gegevens beschikbaar te stellen voor hun afwegingsproces. Daarnaast moet het zorgen voor één gemeentelijke aanpak en ervoor te zorgen dat monitoring mogelijk is.  

 

Vesta mais leidraad


Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan:


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

Startanalyse en rekenmodel Vesta Mais

Onderdeel van de Leidraad is de startanalyse. Het doel van de analyse is om de gevolgen van verschillende (warmte) strategieën op buurtniveau, de maatschappelijke kosten en kosten voor de verschillende eindgebruikers in de wijk weer te geven. 

Daarnaast zal er een inzicht zijn in de gevolgen voor de CO2-uitstoot en energievraag.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel Vesta MAIS.
 

Wat is Vesta MAIS?

Vesta MAIS, wat staat voor Multi Actor Impact Simulatie, is een ruimtelijk energiemodel ontwikkeld door het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL). Hiermee kan voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw het energiegebruik en de CO2 uitstoot voor de periode tot 2050 worden berekend. 

Daarnaast kan het potentieel en de kosten voor maatregelen om gebieden (bijv. warmtenet door restwarmte uit industrie) en gebouwen (bijv. isolatie en warmtepompen) te verduurzamen berekend worden. 

Verder kunnen de effecten op het vermeden energiegebruik, de CO2 uitstoot, investeringskosten en financiële opbrengsten van actoren in kaart word gebracht. Het model richt zich dus op de technisch-economische factor die belangrijk zijn in de besluitvorming.
 

Voor wie is het model bedoelt?

Oudere versies van het rekenmodel zijn in het verleden gebruikt als bouwstenen door het Kabinet en de Tweede Kamer, onder andere om nationale scenario’s door te rekenen van de warmtetransitie voor gebouwde omgeving. Inmiddels is het model aangepast (open source) en kan het worden toegepast als middel om bij te dragen aan regionale besluitvorming. 

Door deze aanpassing en de rol die gemeenten toebedeeld hebben gekregen in het klimaatakkoord, kan het rekenmodel goed gebruikt worden in het opstellen van de TVW en de uitvoeringsplannen op wijkniveau. 


Waarom Vesta MAIS gebruiken?


Het is niet verplicht voor gemeenten om het Vesta MAIS model te gebruik bij de ontwikkeling van de TVW. Wij raden het echter wel aan. Het is namelijk een perfect vervolg op de huidige energiehuishouding analyse. 

Daarnaast is het een nuttige tool om naast andere onderzoeken of modellen te leggen, zodat de resultaten geverifieerd kunnen worden.

Tenslotte geeft het de mogelijkheid om de uitkomsten te vergelijken met andere gemeenten, die ook hun berekeningen hebben laten doen in Vesta MAIS.
 

Vesta Mais en Ekwadraat

Vesta MAIS is een complex model waar de nodige kennis van techniek en informatica voor nodig is. Onze adviseurs hebben een inhoudelijk kennis en ervaring met dit rekenmodel. Wij zijn in staat de opgeleverde startanalyse te vertalen naar een begrijpelijk verhaal voor uw gemeente en te adviseren over de vervolgstappen. 

Wij kunnen u begeleiden in het verrijken van het model, waardoor deze een betrouwbare bron als onderdeel van de besluitvorming is. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van de transitievisie warmte, kunnen wij de regie voeren op participatieprocessen en de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. 
 

Onze aanpak in het kort

 

Stappenplan

                                                                                         

Vesta MAIS analyse

                                                                                                                               

Consequenties en workshop

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Offerte aanvragen Vesta MAIS

Bent u benieuwd wat het model voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd wat het Vesta MAIS model voor uw gemeente kan betekenen?"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Lees meer over de warmtetransitie voor gemeentes: