De zon is een eindeloze bron van duurzame energie en een krachtige bovendien. In één minuut produceert de zon meer energie dan de hele aarde in vier jaar tijd kan verbruiken. 

Met het gebruik van zonnepanelen is deze energie optimaal te benutten. Niet voor niets zien we al jaren een grote toename in het opwekken van zonne-energie. Dit komt met name door de forse prijsdaling van zonnepanelen en door de stimuleringsmaatregelen die de overheid ontwikkeld heeft. Deze prijsdaling is goed te zien in onderstaande grafiek:
 

 

En het einde is nog niet in zicht. De prijs per watt blijft de komende jaren nog verder dalen, is de verwachting. Financieel gezien wordt het daarom steeds interessanter om te investeren in zonnepanelen. 

Dit effect wordt nog eens versterkt door de keur aan stimuleringsmaatregelen die het opwekken van zonne-energie in Nederland verder moeten vergroten.
 

Stimuleren zonne-energie


Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, heeft de Nederlandse overheid een aantal stimuleringsmaatregelen ontwikkeld. Een deel daarvan is specifiek gericht op zonne-energie.

Voor particulieren is er de salderingsregeling. Hierbij mag u aan het einde van het jaar de stroom die uw zonnepanelen hebben opgewekt, tegen hetzelfde tarief aftrekken van de stroom die u verbruikt heeft.

Voor bedrijven en projectontwikkelaars zijn er nog veel meer regelingen. Zij kunnen gebruik maken van andere stimuleringsmaatregelen, waaronder:

-    De SDE+-subsidie
-    Milieu-investeringsaftrek (MIA)
-    Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
-    Kleinschaligheidsaftrek (KIA)
-    Energie-investeringsaftrek (EIA)

Niet iedere subsidie is toepasbaar op elk project met zonnepanelen. Daarom is het slim om, voordat u een project begint, goed uit te zoeken voor welke subsidies het in aanmerking komt. Met een gedegen plan kunt u de subsidiabiliteit van uw project optimaliseren.

 

Twee typen zonne-energieprojecten


In Nederland zien we twee typen zakelijke zonne-energieprojecten: Zonneparken en zonnepanelen op het bedrijfspand. Hieronder gaan we daar dieper op in.
 

Zonnepark


Een zonnepark is, heel kort gezegd, een veld met zonnepanelen. Deze panelen leveren stroom aan het elektriciteitsnet en in ruil daarvoor ontvangt de ondernemer een vergoeding.

Deze vergoeding bestaat voor een deel uit opbrengsten uit de kale stroom, aangevuld met de SDE-subsidie. Daarnaast zijn er soms aanvullende subsidies van toepassing.

Wanneer een SDE-subsidie wordt toegekend, dan is dat altijd voor een periode van 15 jaar. Dat betekent 15 jaar zekerheid van deze inkomsten. Het investeringsrisico van een zonnepark wordt daarmee fors kleiner.
 

Het realiseren van een zonnepark kan niettemin een grote uitdaging blijven. Er zijn een aantal aspecten die aandacht verdienen voordat u een zonnepark wilt realiseren, waaronder:


-    Planologische haalbaarheid
-    Vergunningen
-    Landschappelijke inpassing
-    Omgevingsmanagement
-    Subsidiabiliteit
-    Financiering


Op onze pagina over zonneparken leest u alles over het realiseren van een zonnepark. 
 

Zonnepanelen bedrijfspand


Steeds meer bedrijven gebruiken het dak van hun bedrijfspand om zonne-energie op te wekken. Hiermee nemen bedrijven de verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van ons land.
 

zonne-energie dak

Daarnaast biedt een dak met zonnepanelen financieel ook veel kansen. Doorgaans verdient een project zich in 7 tot 10 jaar terug.

Een zonnepaneel kan tot wel 25 jaar functioneren. Na zoveel jaar is er  gemiddeld sprake van slechts 7% veroudering. Dat betekent dat de opbrengst nog altijd 93% is van het maximale rendement. 

De rekensom is snel gemaakt: een zonnedak kan u voor vele jaren vrijstellen van energiekosten. 

Helaas is niet ieder bedrijfspand geschikt voor het toepassen van zonne-energie. Dit hangt bijvoorbeeld af van de oriëntatie van uw dak en het type netaansluiting.

Bent u benieuwd of het dak van uw bedrijf geschikt is? Kijk dan op onze pagina over zonnepanelen voor bedrijven.
 

Aan de slag met zonne-energie
 

Bent u van plan om een zonnepark te realiseren? Of wilt u zonnepanelen op het dak van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.
 


"Ik help u graag om zonne-energie op te kunnen wekken"

Nico La Crois

Senior adviseur vergunningen

Toonaangevende projecten

Aan de slag met zonne-energie
 

Bent u van plan om een zonnepark te realiseren? Of wilt u zonnepanelen op het dak van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.
 


"Ik help u graag om zonne-energie op te kunnen wekken"

Nico La Crois

Senior adviseur vergunningen