EED energie-audit voor gemeenten

Sinds de invoering van de EED-regeling is er veel onduidelijkheid over de verplichtingen voor gemeentes. Zijn Nederlandse gemeentes zelf ook verplicht tot uitvoering van de EED energie-audit of heeft de gemeente enkel een controlerende taak? In dit artikel geven wij u graag meer duidelijkheid omtrent dit vraagstuk.

De verplichtingen uit de EED-regeling gelden voor ondernemingen die aan tenminste één van onderstaande eisen voldoen:

  1. Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  2. Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

De meeste gemeentes voldoen aan de eisen voor het doen van een energie-audit. De vraag is echter: kan een gemeente worden aangezien als een onderneming? De EED-regeling geldt namelijk alleen voor ondernemingen.

Het antwoord op deze vraag is enigszins complex. Het volgende wordt hierover gecommuniceerd vanuit de EED-richtlijn:

Het leveren van goederen en diensten op een markt tegen een vergoeding is in beginsel een economische activiteit. Ook overheden kunnen economische activiteiten uitoefenen. Uiteindelijk is de interpretatie van het begrip ‘economische activiteit’ afhankelijk van de omstandigheden van het geval: er bestaat geen pasklare algemeen geldige afbakening van economische en niet-economische activiteiten.

Wanneer is een gemeente verplicht?

Wanneer in een gemeente één van de volgende activiteiten uitgevoerd wordt, is dat deel van de gemeente in ieder geval te zien als een onderneming:

  • Verkopen en/of verhuren van vastgoed of grond; 
  • Exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties; 
  • Het inzamelen van bedrijfsafval.

De EED-verplichting is dus voor veel Nederlandse gemeentes van toepassing omdat deze activiteiten plaatsvinden in een groot aantal van de gemeentes. Er zijn nog een aantal activiteiten van gemeentes die aangezien worden als economisch. Voor deze lijst kunt u contact met ons opnemen.

Uitzonderingen en specificaties

Welke vestigingen u wettelijk gezien verplicht mee dient te nemen in de EED energie-audit hangt niet alleen af van het feit of er een economische activiteit wordt verricht. Er zijn ook bepaalde uitzonderingen en specificaties die bepalen of een specifieke vestiging wel of niet onder de regeling valt. Ekwadraat kan voor u een werkplan opstellen, waarin duidelijk wordt welke vestigingen verplicht meegenomen dienen te worden in de EED energie-audit. Daarnaast kunnen we de EED energie-audit voor u uitvoeren. U kunt er zelf natuurlijk altijd voor kiezen om meer vestigingen mee te nemen in de audit, zodat u als gemeente de leiding neemt in de energietransitie in uw regio!

EED energie-audit

Arjon Wilpstra
Adviseur

Een betrouwbaar toekomstbestendig energiesysteem is, zoals zuurstof voor het hart; noodzakelijk voor de maatschappij waar wij onderdeel van zijn. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 543
awilpstra@ekwadraat.com