Uitzonderingen EED energie-audit

Als uw bedrijf deelneemt aan een project waarbij u al energie-audits uitvoert, kunt u mogelijk een (deel)vrijstelling verkrijgen voor de EED energie-audit.

Een volledige vrijstelling van de energie-audit geldt voor bedrijven die:

  • Deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS (MEE). Meer informatie hierover vindt u op: www.rvo.nl/mja.
  • Beschikken over een energiemanagementsysteem ISO 50001 of ISO 14001 aangevuld met de module 14051.

Daarnaast kan het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijke vrijstellingen verlenen voor bedrijven die:

  • Na 5 december 2011 een energie-audit overeenkomstig artikel 2.15, lid 2 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer hebben opgesteld dat voldoet aan de voorschriften van de tijdelijke regeling.
  • In het bezit zijn van een keurmerk dat kan worden gezien als een geheel of gedeeltelijke invulling van de EED auditplicht. Op de website van RVO vindt u een overzicht van deze  keurmerken en bijbehorende (gedeeltelijke) vrijstellingen.
  • Vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer (dit zijn de zogenoemde categorie A en B bedrijven) en die de erkende maatregelenaanpak toepassen. Op de website van RVO is aangegeven uit welke onderdelen de energie-audit in dit geval dient te bestaan. Meer informatie over de erkende maatregelenaanpak vindt u op www.infomil.nl/energie

Ten aanzien van de Energieprestatiekeuring (EPK) bestaan op dit moment geen vrijstellingen ten aanzien van de EED energie-audit.

Energiebesparing

Niels Olivier
Adviseur

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond help ik u graag om de beste oplossing te vinden voor uw energievraagstuk.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 583
n.olivier@ekwadraat.com