Energiebesparing

Energiebesparing

Energie besparen is makkelijk, als u weet waarop u moet letten. Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt vervuiling, spaart kostbare grondstoffen en het bespaart ook nog eens geld. Daarnaast legt de overheid ook verplichtingen op aan bedrijven op het gebied van energiebesparing. Benieuwd hoe u het beste kunt beginnen of verdere stappen kunt zetten?

Energiebesparingsonderzoek

Ekwadraat kan voor uw bedrijf een energiebesparingsonderzoek uitvoeren, waarbij voor uw organisatie de energiesituatie, de energiehuishouding en het besparingspotentieel in kaart wordt gebracht en inzichtelijk wordt gemaakt. Dit resulteert in een overzicht van energiebesparende maatregelen die u door kunt voeren. Lees hier meer over de EBO.

Wetgeving

Tijdens de recente klimaattop in Parijs zijn wereldwijde afspraken gemaakt over energiebesparing en duurzame energie. Het Europees Parlement heeft naar aanleiding van deze klimaattop een richtlijn opgesteld. Nederland is direct gebonden aan deze richtlijn en heeft ook nationale wetgeving opgesteld. 

  • Europees: EED Energie-audit
    Vanaf 2012 is Nederland gebonden aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn; afgekort de EED. De richtlijn geeft vanaf het jaar 2015 concrete verplichtingen aan bedrijven. In de loop van 2016 is de Nederlandse overheid begonnen met het controleren van de naleving van de verplichtingen uit de EED. Bedrijven die 250 of meer personen werkzaam hebben óf die een jaaromzet hebben van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn verplicht iedere vier jaar een energie-audit uit te voeren.
    Lees hier meer over de EED energie-audit
  • Nederlands: activiteitenbesluit
    Nederland heeft zelf ook nationale wetten en regels op het gebied van energiebesparing opgesteld. In het activiteitenbesluit staan verplichtingen voor specifieke groepen bedrijven. Het activiteitenbesluit maakt op het gebied van energieverbruik een onderscheid tussen drie soorten bedrijven: kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers. De laatste twee categorieën worden verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die rendabel zijn. Rendabel is een maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdient. Een grootverbruiker kan in bepaalde gevallen verplicht gesteld worden om een energiebesparingsonderzoek in te dienen.
    Lees hier meer over het activiteitenbesluit

Tevens kunt u het energiebesparingsonderzoek gebruiken als verplicht energieonderzoek dat de overheid kan verlangen voor uw milieuvergunning.

Vervolgstappen

Ekwadraat kan u op diverse manieren begeleiden. Na het inzichtelijk maken van de mogelijke energiebesparende maatregelen kunt u een keuze maken in de maatregelen die u doorvoert. Het is mogelijk om naast energiebesparing ook onderzoek te doen naar duurzame opwekkingsmogelijkheden van de resterende energie. Bij zowel het doorvoeren van energiebesparende als energieopwekkende maatregelen kunnen wij u begeleiden op verschillende gebieden zoals het aanvragen van vergunningen en subsidies. 

Veel bedrijven betalen jaarlijks teveel voor de verwarming van hun gebouw(en). Dit komt doordat een deel van de warmte ‘weglekt’ uit het gebouw. Met een speciale thermografische camera, ook wel warmtebeeldcamera genoemd, zijn deze warmtelekkages op te sporen. Dit kunnen wij uitvoeren als extra bij uw energiebesparingsonderzoek. 

Om ook na het energiebesparingsonderzoek inzicht te blijven houden in uw energiegebruik kunt u gebruik maken van een monitoringssyteem. Uit (wereldwijde) ervaring blijkt dat er gemiddeld 20 tot 30% op energieverbruik bespaard wordt bij het gebruik van een monitoringsyssteem.

Energiebesparing

Arjon Wilpstra
Adviseur

Een betrouwbaar toekomstbestendig energiesysteem is, zoals zuurstof voor het hart; noodzakelijk voor de maatschappij waar wij onderdeel van zijn. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 543
awilpstra@ekwadraat.com