Energiebesparingsonderzoek (EBO)

Vanuit het activiteitenbesluit kunnen bedrijven met een hoog verbruik verplicht worden gesteld om een energiebesparingsonderzoek (EBO) uit te voeren. Het activiteitenbesluit verplicht u om bepaalde (erkende) maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De verplichting wordt opgedragen door een bevoegd gezag (gemeente of provincie). Ekwadraat kan het onderzoek voor u uitvoeren, zodat u weet welke maatregelen uitgevoerd dienen te worden en wat de bijbehorende investeringen en opbrengsten zijn.

Activiteitenbesluit: bent u verplicht?

Het bevoegd gezag kan een energiebesparingsonderzoek van u vereisen wanneer uw bedrijf nog niet alle erkende maatregelen heeft toegepast en uw bedrijf een grootverbruiker is. Uw bedrijf is een grootverbruikers wanneer uw locatie(s) minstens 200.000 kWh stroom en/of meer dan 75.000 mgas verbruikt. Voor middelgrote verbruikers (50.000-200.000 kWh stroom en/of 25.000-75.000 mgas) geldt ook een besparingsverplichting. Echter, hier kan geen Energiebesparingsonderzoek geëist worden. Voor deze categorie geldt dat alle erkende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar verplicht genomen dienen te worden. U dient hierbij zelf aan te tonen welke maatregelen dit zijn. Ekwadraat helpt u hiermee middels een QuickScan Erkende Maatregelen.

Energiebesparingsonderzoek

Middels het energiebesparingsonderzoek wordt de energiehuishouding van uw bedrijf onderzocht, daarbij wordt eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welke erkende maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) u als bedrijf uit kunt voeren om energie te besparen. U ontvangt een rapportage met daarin de relevante besparingsopties. Bij de beschrijving van deze opties worden de bijbehorende investeringskosten en de opbrengkosten/terugverdientijden uiteengezet. Desgewenst kan Ekwadraat ook een plan van aanpak voor u opstellen.

Voor een aantal branches zijn branchespecifieke maatregelenlijsten opgesteld. Per 1 juli 2017 zijn dit de volgende branches: hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector, levensmiddelenindustrie, kantoren, gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie, metaalelektro en MKB-metaal en commerciële datacenters. Per 1 januari 2018 komen daar nog de volgende branches bij: drukkerijen, papier- en kartonverwerking, bedrijfshallen, bouwmaterialen, hout- en meubelindustrie, tankstations en wasstraten, verf- en inktindustrie en de detailhandel. 

Energiebesparingsonderzoek uitvoeren

Een energiebesparingsonderzoek laten uitvoeren? Weten welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf mogelijk zijn? Dan bent u bij Ekwadraat aan het juiste adres. Ekwadraat helpt u om aan de wetgeving te voldoen, maar kijkt ook verder naar aanvullende kansen op het gebied van duurzaamheid, subsidies en kostenbesparing. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. 

Energiebesparing bedrijven

Mans Scholtens
Adviseur

Als adviseur wil ik u graag helpen om duurzame doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Ik houd de laatste trends in de markt nauwlettend in de gaten om zo tot het beste advies te komen.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden: 
06 - 14 34 18 63

088 4000 538
mscholtens@ekwadraat.com