Energiebesparing

Monitoring

Energiebesparing is een belangrijk thema in de politiek. In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk minder energie gaan gebruiken. Ekwadraat draagt hieraan bij door toepasbare oplossingen te bieden voor bedrijven. Volgens ons begint energiebesparing met inzicht in het energiegebruik, pas dan worden besparingen zichtbaar. Wij lanceren daarom het BEST monitoringsysteem Eniscope in Nederland.

Eniscope is een monitoringsysteem dat inzicht geeft in het energieverbruik in alle processen binnen uw organisatie. Het systeem is overzichtelijk waardoor het makkelijk is voor managers om met het systeem te werken. Wanneer het systeem goed aangesloten is ontvangt u dagelijks of wekelijks, afhankelijk van uw voorkeur, een email met de belangrijkste conclusies omtrent het energieverbruik. Op basis hiervan kunt u eenvoudig besparingsopties formuleren en verwezenlijken. Daarnaast is een medewerker van Ekwadraat maandelijks een ochtend beschikbaar om gezamenlijk op zoek te gaan naar slimme oplossingen om nog meer energie te besparen. Uit (wereldwijde) ervaring met het systeem blijkt dat er gemiddeld tussen de 20 en 30% op energieverbruik bespaard wordt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het besparen van energie(kosten) door het gebruik van een monitoringsysteem, dan kan Ekwadraat het volgende voor u betekenen. Wij voeren eerst een energiescan uit. Hierin brengen wij alle gegevens omtrent het energieverbruik in kaart. Wij kunnen dit ook als EBP doen, dan voldoet u als bedrijf gelijk aan de afspraken in het Energieakkoord en voorkomt u mogelijke sancties.  Daarna onderzoeken wij de toepasbaarheid van het systeem en vervolgens zorgen we dat het systeem bij u geïnstalleerd wordt. We proberen bedrijven hierin zoveel mogelijk te ontzorgen.  Tenslotte maken we u wegwijs in het systeem en zijn we maandelijks beschikbaar om u te helpen de besparingen door te voeren en op zoek te gaan naar nog meer slimme oplossingen.

Energiebesparing

Jan Zuidema
Adviseur

De eerste hoofdwet van thermodynamica is: “Energie gaat niet verloren”.

Met deze wetenschap ontwikkel en begeleid ik graag innovatieve projecten. Projecten voor de toekomst, graag met andere mensen, wetende dat de energie die we hierin stoppen niet verloren gaat. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 531
jzuidema@ekwadraat.com