Thermografische scan

Een thermografische scan, ook wel warmtescan genoemd, is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een warmtebeeldcamera. Bij een thermografische scan wordt inzicht verkregen in onzichtbare problemen op het gebied van warmteverlies. Warmteverlies kan worden veroorzaakt door een groot aantal redenen. Door een warmtebeeldcamera te gebruiken kan tijdens het thermografische onderzoek duidelijk in kaart gebracht worden waar en waarom warmte weglekt uit uw gebouwen.

Wanneer voer je een thermografische scan uit?

Een thermografische scan is een goed startpunt om energie te besparen. Door inzicht te krijgen in warmtelekken kunnen er gerichte maatregelen genomen worden. Dit kan veel geld schelen in investeringen die niet bijdragen aan de verbetering van de gebouwschil of van de isolatiewaarde. Maar ook naar aanleiding van een EED of een EBO is een onderzoek met de warmtebeeldcamera uitstekend om meer inzichten te krijgen. Het thermografisch onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als er een groot verschil is tussen de binnen- en buitentemperatuur.

Vooral voor grote bedrijven levert een thermografische scan al snel een grote besparing op. Als vuistregel hanteert Ekwadraat de volgende formule: gasverbruik (in m3)/oppervlakte. Als de uitkomst hiervan hoger is dan 10, dan is het raadzaam om een onderzoek met de warmtebeeldcamera uit te laten voeren. Daarnaast komen gebouwen die voor 2000 gebouwd zijn al snel in aanmerking voor een thermografische scan.

Waarom is het nuttig om een thermografische scan uit te voeren?

Met een thermografische scan kunnen de volgende gebreken worden gedetecteerd:

  • Ontbrekende isolatie;
  • Natte of uitgezakte isolatie;
  • Koudebruggen in de isolatie;
  • Kieren, naden en gaten;
  • Luchtdichtheid van de woning;
  • Bouwgebreken;
  • Onjuiste detaillering;
  • Lekkages.

Door hier inzicht te krijgen kunt u gericht isolatieproblemen oplossen. Hierdoor is het mogelijk om de isolatiewaarde van het pand te verbeteren en tocht en kou tegen te gaan. Daarnaast kan door deze maatregelen het energielabel van het pand verbeterd worden.

Hulp bij het uitvoeren van een thermografische scan

Ekwadraat kan voor u een volledig en overzichtelijk thermografisch onderzoek uitvoeren. Vanuit de achtergrond en kennis die onze gecertificeerde adviseur op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing heeft, komen we met een passend en realistisch advies. Na het uitvoeren van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage van de resultaten en bijbehorende adviezen. Op deze wijze is een onderzoek nooit voor niets en zit u er binnenkort weer comfortabel bij.

Energiebesparing

Niels Olivier
Adviseur

Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond help ik u graag om de beste oplossing te vinden voor uw energievraagstuk.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 583
n.olivier@ekwadraat.com