Geothermie

Geothermie (ook wel aardwarmte) is warmte die op grotere diepten beschikbaar is. Door de activiteit van de aardkern is dit een bijna onuitputtelijke bron van energie. Voor het winnen van aardwarmte op grotere diepten kan gebruik gemaakt worden van de SDE+ subsidie. Hierbij wordt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van de warmte gesubsidieerd. Voor het boren naar aardwarmte is een aardwarmtestartvergunning (voorheen opsporingsvergunning) benodigd. Na het boren, zal een winningsvergunning aangevraagd moeten worden voor het daadwerkelijk exploiteren van de bron. Om het risico op misboringen af te vangen kan gebruik gemaakt worden van de Garantieregeling aardwarmte (RNES).

SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie stimuleert het winnen van warmte vanaf een diepte van 500 meter. Daarnaast is het mogelijk subsidie aan te vragen op de productie van elektriciteit uit deze aardwarmte. RVO maakt onderscheid tussen aardwarmte tot een diepte van 3.500 meter en projecten die dieper boren. 

Alles over SDE+ subsidie bij geothermie

Vergunningen

Bij boringen dieper dan 500 m in de aarde is de Mijnbouwwet van toepassing. In Nederland is het dusdanig geregeld dat het opsporen en het winnen van een delfstof en aardwarmte alleen met toestemming (concessie) van de staat mag worden uitgevoerd. Ekwadraat kan de vergunningen en de meldingen voor het opsporen en winnen van aardwarmte voor de bovengrondse activiteiten voor u begeleiden en aanvragen. De activiteiten met betrekking tot zaken die zich afspelen in de ondergrond voeren wij samen met Robert te Gussinklo Ohmann (Spidron) uit.

Alles over vergunningen

Financiering

Kan deze investering voor mij wel uit? Hoe snel schrijf ik deze af? Wat zou de beste wijze van financieren zijn? Welke financiële risico’s zijn eraan verbonden? RNES Garantieregeling aardwarmte nodig als financieel vangnet?

Bekijk hier voorbeeldprojecten:

Geothermie Zwolle

Gemeente Zwolle wil in 2025

Lees meer

Nature's Heat Kwintsheul

Ekwadraat werkt samen met veel

Lees meer

Aardwarmtebron Californië

Pieter Wijnen boort naar

Lees meer

De NOP

Door toepassing van aardwarmte

Lees meer

Geothermie Hartman

Aardwarmte in Sexbierum is de

Lees meer

Ondiepe geothermie

Samen met TNO houdt Ekwadraat

Lees meer

Geothermie

Frank van Bergen
Adviseur Geothermie

De transitie naar een schone en veilige energievoorziening is een van de grote uitdagingen van deze eeuw. Als geoloog richt ik mij op de mogelijkheden die warmte in de diepe en ondiepe ondergrond kunnen bieden. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
M 088 - 4000 580
E fvanbergen@ekwadraat.com