Ondiepe geothermie

Project:
Ondiepe geothermie

Samen met TNO houdt Ekwadraat zich bezig met het ontwikkelen van ondiepe geothermie in Nederland.

Oplossing

Ondiepe geothermie (ca. 1.000m) is een nieuwe ontwikkeling in Nederland. Bij vele bedrijven is de warmtevraag kleiner dan het aanbod van warmte  uit een “normaal” geothermieproject. Dit betekent dat de bestaande geothermie voor vele bedrijven te groot en veel te duur is. Er moet daarom kleinere en goedkopere oplossingen worden ontwikkeld. Tevens kunnen er dan andere geschikte en ondiepere watervoerende pakketten in de ondergrond benut worden.

Met een bundeling van krachten van lokale afnemers (tuinders en Rijksgebouwendienst), regionale overheden, toeleveranciers en consultants willen TNO en Ekwadraat  dit mogelijk gaan maken. Er is werk aan de winkel, waarbij de volgende stappen genomen zijn / moeten worden:

  • opties doorrekenen;
  • stakeholders benaderen;
  • optie detailleren;
  • deze nieuwe mogelijkheid duidelijk uitwerken en op papier zetten;
  • Met deze rapportage en aanpak subsidiegelden ( o.a. uit Europa)  ophalen voor een demonstratieproject ondiepe aardwarmte.
Frank van Bergen
Adviseur Geothermie

088 - 4000 500
Duurzame energie productie