Duurzame Energie in de Noordoostpolder

Project:
De NOP

Door toepassing van aardwarmte in plaats van aardgas voor verwarming van de kassen, kan een belangrijke verduurzamingsslag gemaakt worden. Daarnaast levert geothermie, nadat de investering is gepleegd, vrijwel “gratis” warmte en zijn de tuinders niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen en fluctuerende gasprijzen. Geothermie in Luttelgeest maakt het gebied voor de glastuinbouw aantrekkelijk.

Oplossing

 

Ekwadraat heeft in samenwerking met andere partijen een onderzoek uitgevoerd voor De NOP(Duurzame Energie in de Noordoostpolder). Uit dit onderzoek blijkt dat geothermie een kansrijke optie voor het glastuinbouwgebied is. In het gebied rond Luttelgeest liggen vier ‘warmtebellen’. Nieuwland en ECL hebben samen een opsporingsvergunning aangevraagd en vergunt gekregen. Glastuinbouwondernemer Bram Bernhard heeft zich als eerste gemeld om van die vergunning gebruik te maken. Daarmee is hij de ‘operator’ van het eerste aardwarmteproject geworden. Ondertussen heeft glastuinondernemer Leo Hoogweg zich aangesloten; waarvoor de Aardwarmte Combinatie Luttelgeest is opgericht. ACL, een aparte entiteit, gaat geothermiewarmte leveren aan de bedrijven van deze twee glastuinbouwondernemers.