Geothermie

Project:
Aardwarmtebron Californië

Pieter Wijnen boort naar aardwarmte voor de verwarming van zijn 32 hectare kassen. Zonder de succesvolle SDE aanvraag door Ekwadraat was zijn business case niet rendabel.

Oplossing

In het glastuinbouwgebied Californië bij Grubbenvorst wordt 32 hectare kassen verwarmd met warm water uit de ondergrond. Binnenkort wordt gestart met boren van putten voor de productie van aardwarmte in Grubbenvorst. Naar verwachting start het boren eind augustus 2015 en is het eind september 2015 afgerond.

 

Ekwadraat heeft voor dit project de SDE+ (stimulering duurzame energie) subsidie verzorgd. De SDE+ subsidie helpt een ondernemer die duurzame energie opwekt. Vaak zijn de kosten van duurzame energie hoger dan die van fossiele energie. De SDE+ vergoed dit verschil door jaarlijks subsidie uit te keren op de gerealiseerde productie. De SDE+ subsidie wordt niet zomaar toegekend. Hiervoor is een uitgebreide onderbouwing noodzakelijk.