RNES Garantieregeling

Het boren naar aardwarmte brengt een aantal risico’s met zich mee. Als een boring minder oplevert dan verwacht, dan kan dit financieel grote gevolgen hebben. Daarom heeft het ministerie de Regeling Nationale EZ Subsidies (RNES aardwarmte) in het leven geroepen. De RNES verzekert uw bedrijf tegen de financiële risico's van een misboring. De regeling blijft tot 2022 van kracht.

Budget

De zevende openstelling van de RNES-regeling loop van 1 januari 2018 tot 29 maart 2019. Voor deze openstelling is € 66,6 miljoen beschikbaar, waarvan € 18,7 miljoen voor diepe geothermie (>1000 m). 

Reguliere projecten (500 m - 1000 m) hebben een maximaal subsidiebedrag van € 11,05 miljoen per project. Voor diepe geothermie is dit maximaal € 18,7 miljoen per project. 

Aanvragen

Ten opzichte van de openstelling in 2017 is er een aantal zaken veranderd. De bijlage voor de rapportage van puttesten is bijvoorbeeld aangepast. Deze geeft nu duidelijkere aanknopingspunten voor meer praktijksituaties. Dit kunt u vinden in de publicatie in de Staatscourant van 6 december 2017. Hier vindt u eveneens alle eisen, beperkingen en voorwaarden voor de garantieregeling RNES Aardwarmte. 

Voor de aanvraag dient een aanvraagformulier ingeleverd te worden met een aantal bijlagen. De bijlagen zijn: een projectplan, geologisch onderzoek en begroting. Na de subsidieverlening moet binnen 12 maanden worden gestart met het project.

Ekwadraat kan u begeleiden in het aanvragen van de RNES-garantieregeling. We kunnen voor u een projectplan en de begroting opstellen en u begeleiden bij het geologisch onderzoek. Neem contact op met onderstaand adviseur.

De tuinbouw vraagt om
innovatieve oplossingen

Frank van Bergen
Adviseur Tuinbouw

De transitie naar een schone en veilige energievoorziening is een van de grote uitdagingen van deze eeuw. Als geoloog richt ik mij op de mogelijkheden die warmte in de diepe en ondiepe ondergrond kunnen bieden. 

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 580
fvanbergen@ekwadraat.com