In Nederland is veel snoei- en dunningshout beschikbaar. Hout bevat van nature een hoge energie-inhoud. Hoe droger het hout, hoe meer warmte beschikbaar is. Door houtsnippers (of pellets) te verbranden kan warmte en/of elektriciteit opgewekt worden. Wanneer een ketel groter is dan 500 kW kan hiervoor SDE+ subsidie worden aangevraagd. Een houtketel leent zich goed voor toepassing in de pluimveesector, gebouwverwarming, drogen van landbouwproducten of de inzet in de procesindustrie. Houtketels tot een bepaald vermogen vallen binnen het activiteitenbesluit. Hiervoor hoeft enkel een melding gedaan te worden. Voor grotere installaties en nieuwe bouwwerken moet wel een vergunningsprocedure doorlopen worden.

SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van warmte en elektriciteit door middel van de verbranding van biomassa. Dit kan vloeibare biomassa zijn maar ook vaste biomassa in de vorm van houtsnippers of houtpellets.

Ketels met een vermogen vanaf 500 kW komen in aanmerking voor SDE+. Wanneer naast warmte ook elektriciteit geproduceerd wordt, bijvoorbeeld door een stoomturbine of ORC-installatie, kan ook subsidie ontvangen worden op de geproduceerde elektriciteit.

Alles over SDE+ subsidie bij houtketels

Vergunningen

Voor het plaatsten van een biomassa verbrandingsinstallatie is een omgevingsvergunning bouw noodzakelijk als er een interne verbouwing plaatsvindt en er een grotere schoorsteen noodzakelijk is.

Qua milieuwetgeving vallen de meeste biomassa verbrandingsinstallaties onder het activiteitenbesluit.

Alles over vergunningen

Financiering

Kan deze investering voor mij wel uit? Hoe snel schrijf ik deze af? Wat zou de beste wijze van financieren zijn? Welke financiële risico’s zijn eraan verbonden? 

Bekijk hier voorbeeldprojecten:

Houtgestookte installatie

ÔÇťAdvies, berekeningen,

Lees meer

Houtketels

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com