BioNOF

Project:
BioNOF

BioNOF (Biogasleiding Noord Oost Friesland) is een verzamelleiding van 35 km lengte waar biogas vanuit meerdere vergistinginstallaties naar een centraal punt wordt geleid voor verwerking en duurzame toepassing.

Oplossing

BioNOF zorgt voor duurzame economische ontwikkeling, werkgelegenheid, innovatie op het gebied van duurzame energieproductie en (wellicht in de toekomst nog veel belangrijker) herwinning van mineralen!

 

Sinds december 2007 is Ekwadraat aan de slag om de BioNOF gerealiseerd te krijgen. Er zijn veel knelpunten weggewerkt en sinds 2010 ligt er een businesscase. Er is alleen nog exploitatiesubsidie (SDE) nodig, zoals bij alle duurzame energieproductieprojecten.

 

BioNOF, een uniek project met internationale belangstelling, is niet alleen belangrijk om haar substantiële bijdrage aan de nationale doelstelling van duurzame energieproductie. Het is een project dat in de toekomst zeer belangrijk wordt voor verdere duurzame ontwikkelingen. Duurzame energie (bijvoorbeeld uit mest) is belangrijk. Het voorkomt emissie (direct en in-direct) en energie kan direct en op locatie worden benut. De nadere output is digestaat. Dit zit boordevol mineralen, waaronder fosfaat. “De geleerden zijn het er nog niet over eens wanneer fosfaatmijnen uitgeput zijn!”

Bij realisatie van de verzamelleiding zullen niet alleen de pioniers van de vergistingswereld geholpen zijn (die kunnen dan eindelijk rendabel duurzame energie produceren), ook veehouders die geïnteresseerd zijn in “mest-vergisting” kunnen aansluiten op de leiding. Dat scheelt investering en men wordt ontzorgt op het vlak van biogas. De agrariër kan zich dan volledig richten op zijn/haar corebusiness waar mineralenkringloop een onderdeel van is. Zie daar: een geweldige innovatiekraamkamer voor mineralen herwinning is een feit! Vereiste: de leiding moet er dan wel liggen.

 

Voor Nederland is het van groot belang dat de Bio-NOF doorgaat. Niet alleen om een substantiële bijdrage te (blijven) leveren aan nationale doelstelling van duurzame energie (16%) maar ook om, niet alleen te roepen, maar ook om te laten zien dat we echt duurzaam willen zijn.

Remko Cremers
Senior Adviseur

088 4000 500
Projectmanagement