SDE+ subsidie houtketels

De SDE+ subsidie stimuleert de productie van warmte en elektriciteit door middel van de verbranding van biomassa. Dit kan vloeibare biomassa zijn maar ook vaste biomassa in de vorm van houtsnippers of houtpellets.

Ketels met een vermogen vanaf 500 kW komen in aanmerking voor SDE+ subsidie. Wanneer naast warmte ook elektriciteit geproduceerd wordt, bijvoorbeeld door een stoomturbine of ORC-installatie kan ook subsidie ontvangen worden op de geproduceerde elektriciteit.

Een uitgebreide beschrijving van de SDE+ subsidie subsidie kunt u hier vinden.

Warmte

Voor houtketels op vaste biomassa wordt onderscheid gemaakt tussen ketels met een vermogen van de 500 kW tot 5 MW en ketel met een vermogen van 5 MW of groter. Voor de kleinere ketels kan maximaal 3.000 vollasturen vergoed worden, waarbij grotere ketels 7.000 gesubsidieerd kunnen krijgen. Daarnaast is er een aparte categorie voor ketels op vloeibare biomassa die ook voor 7.000 vollasturen aan kunnen vragen.

Voor industriële toepassing van houtpallets voor de opwek van stoom is een aparte categorie. Binnen deze categorie dient aangetoond te worden dat de gebruikte biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen.

Elektriciteit en warmte

Wanneer (een deel van) de warmte, opgewekt door een biomassaketel, gebruikt wordt voor de opwek van elektriciteit kan aangevraagd worden in de categorie ‘gecombineerde opwekking’.

Voor installaties met een vermogen tot 10 MW elektrisch was tot 2015 een aparte categorie beschikbaar. De minister heeft besloten deze categorie te laten vervallen. Projecten kleiner dan 10 MWe kunnen in de nieuwe samengevoegde categorie aanvragen.Waarschijnlijk geldt voor alle installaties dat het minimale elektrische vermogen, net als in 2016, tenminste 10% van het totale vermogen dient te zijn. Dit wordt pas in januari/februari bij de publicatie van de regelgeving duidelijk.

Na beschikking

Nadat u een beschikking heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. Lees hier verder welke acties u wanneer moet ondernemen. 

SDE+ subsidie

Rik Heijman
Adviseur

Ik krijg energie van complexe vraagstukken maar ga simpele technieken zeker niet uit de weg. Met mijn uitgebreide kennis van techniek en regelgeving weet ik verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Mijn kracht ligt in het vertalen van complexe analyses naar begrijpbare taal voor u als ondernemer.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 535
rheijman@ekwadraat.com